– Vi tycker om den här anläggningen för att den är hanterbar i ett förhållandevis litet samhälle. Jag har aldrig haft något önskemål om ett äventyrsbad utan vi gillar det här familjära. Det är det vi försöker bygga på ganska mycket. Ordning och reda, helt enkelt. Det tror jag att vi har haft igen genom åren, säger Micke Norevall. 

Han har varit med ända sedan badhuset i Vagnhärad byggdes 1989. Kort efter starten blev han chef för verksamheten som då drevs av kommunen. När tiderna blev sämre på 1990-talet drabbades även badet av besparingar. Micke föreslog då att de som jobbade på badet skulle ta över driften och satsa på utökat öppethållande istället för minskat. 1995 knoppades badet av från den kommunala verksamheten. 

– Vi var fyra stycken i ett bolag då som tog över verksamheten. 

Artikelbild

| Micke Norevall driver Safiren på entreprenad.

I en senare upphandling övertog Micke själv driften med sitt bolag Bad & Fritid i Vagnhärad AB. 

Sedan 2014 driver han badet på så kallad tjänstekoncession. Det betyder att han inte får betalt av kommunen för att driva badet. Däremot får han chansen att tjäna pengar på driften. Anbudsgivarna som deltog i upphandlingen fick beskriva hur de ville bedriva verksamheten och kommunen valde sedan ut Bad & Fritid som ansågs ha det bästa förslaget. Varje år följer kommunen upp hur entreprenören lever upp till vad han har lovat. 

– Skulle jag vara helt privat skulle jag utan vidare kunna ta andra priser, men i och med att det är skattefinansierat i grunden så känner jag att man har ett moraliskt ansvar att se till att de flesta kan komma in och nyttja det här. 

Micke upplever att han har frihet att driva verksamheten som han vill samtidigt som den är reglerad i tjänstekoncessionen. 

Artikelbild

| Safiren är en arikitektonisk pärla i Vagnhärad.

– Så länge man följer det som står i tjänstekoncessionen och allt snurrar på känner jag inte att jag har kommunen över mig. Så har det varit hela tiden sedan -94 eftersom jag har haft kommunens förtroende. Vi har haft ett bra samarbete. 

Avtalet är på åtta år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. 

Artikelbild

| Badet har en klassisk 25-metersbassäng, en undervisningsbassäng och en mindre varmpool.

– Det här är väl sista svängen jag kör det här avtalsmässigt. För närvarande känner jag att jag nog är färdig antingen -22 eller -24. Jag tycker fortfarande att det är roligt, men jag har ju kört det här väldigt länge nu, säger Micke. 

Safiren har haft en spännande utveckling. Själva byggnaden - en arkitektonisk pärla - ägs av kommunen. Drygt 20 år efter invigningen var Safiren i precis som många andra simhallar i behov av upprustning och i likhet med andra badhusrenoveringar drog kostnaderna iväg och landade på 116 miljoner kronor istället för beräknade 75 miljoner kronor. Efter renoveringen ökade antalet besök till 130 000 per år jämfört med 80 000 innan. 

– Jag skulle tippa på att det här ska hålla i 20 år till. Det blev trevligt och mysigt när vi renoverade, men vårt dilemma är att vi har en för liten yta. När vi byggde badet bodde det kanske 9500 personer i kommunen. Nu bor det 13 000 här, men badet har samma dimensioner. 

Badet har också genom åren drivits med ett mycket gott ekonomiskt resultat. Omsättningen uppgick till 8,8 miljoner kronor det brutna räkenskapsåret 2018/2019. Vinsten blev 3,3 miljoner kronor. 

– Det är klart att det går bra, men vi måste ju ligga i, säger Micke. 

Konkurrensen har ökat på gymsidan. Enligt Micke kommer Safiren i år att uppgradera maskinparken i gymmet. Badet har haft en bra vinter med många besökare. 

– Nu har vi haft två sportlovsveckor med gråmulet väder utan snö. Då är det dubbelt så många som badar mot om det är snö. Vädermässigt har det varit ett väldigt bra år för oss.

Micke uppskattar att ett 30-tal av landets cirka 500 simhallar i Sverige drivs på entreprenad. Orsaken till att de lagts ut på entreprenad har ofta varit att det funnits en tro på att en extern entreprenör har större förmåga att driva en lönsam verksamhet än kommunen själv. 

– Avknoppningarna på 90-talet var bra. Det var inte så komplicerat. 

Micke Norevall menar att det är svårare att vinna en upphandling av kommunal verksamhet idag.   

– Det är så mycket regler och ekonomi kring det. Det är bara 3-4 aktörer i hela Sverige som kan lägga anbud på såna här verksamheter med både simhall och gym. Det har blivit för få aktörer. Då är det ingen större konkurrens. Det var lättare när det var avknoppning.