Ombyggnad av viadukten under diskussion

Nyköpings kommun 7 oktober 2019 05:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till insändaren "Trafikkaos på Västra Viadukten" publicerad 28 september. 

Tack för ditt engagemang i trafikfrågor i Nyköping! I dagsläget arbetar vi med en översyn av hela trafiksituationen vid den västra infarten, i det arbetet ingår även västra viadukten. För att om möjligt snabba på en förändring på viadukten så kommer vi att ta med en ombyggnad av viadukten i våra ansökningar om investeringsmedel. Först när vi vet vilka medel vi får kan vi se exakt vilka åtgärder som kan vara aktuella för att minska köbildning och annat.

Tommy Carlsson, verksamhetschef Gata, park, hamn i Nyköpings kommun

Ämnen du kan följa
Läs mer
Nyköping

Maskinhaveri sinkar pågående broarbete

Nyköping

Köer i Nyköping när avlopp och vatten renoveras

Nyköping

Nytt VA-arbete stänger av vägsträcka

Nyköping

Varningen i försommarvädret: Blixthalka på E4

Sörmland

Nya kartor ska minska viltolyckorna

Visa fler