Företagare har svårt att köpa mark

En företagare i Nyköping har inte kunnat köpa mark. Anledningen ska vara att intresset för att köpa mark varit väldigt stort.

Nyköpings kommun 8 oktober 2019 19:49

En företagare i Nyköping som äger ett mindre industriföretag har under förra året försökt köpa mark av kommunen. Han ska vid flera tillfällen varit inne på Nyköpings kommuns hemsida och sett att företagsmark varit salu. Men när mannen fick tag i kommunen fanns inte marken att köpa.

– När jag väl fått tag i kommunen så finns det inga tomter. I år har jag inte haft orken att göra det för det tar tid och energi att driva företaget. Jag är istället inne på att titta i andra kommuner, berättar ägaren till företaget.

Anna Selander som är Samhällsbyggnadschef berättar hur det går till när en företagare vill köpa mark.

– Vi träffar företag och diskuterar vad de har för behov och presenterar hur vi skulle kunna möta de behoven. När vi har blivit mer konkreta om vart företagaren vill bygga skriver vi markanvisningsavtal eller optionsavtal. Det ger en exklusiv rätt att börja undersöka förutsättningarna för att etablera sig på tomten, säger Anna Selander. 

Företagaren får sex månader på sig att undersöka möjligheterna att köpa marken. Är företagaren och kommunen sedan överens går det vidare med ett köpeavtal. Hemgården är det område där industriföretagaren främst har velat köpa mark. Anna Selander berättar att intresset varit rekordstort för området under 2018 och att det har gjort att inga fler företagare haft möjlighet att köpa mark där.

– 2017 började vi få väldigt många etableringsförfrågningar och Hemgården blev fulltecknat väldigt fort.

På Hinzens krog har mannen också varit intresserad av att bygga men där har han inte haft rätt verksamhet enligt detaljplanen. Att företagsmark ligger till salu trots att den är uppbokad ska bero på att den inte är såld.

– Vi har optionsavtal på hela Hemgården men det är ju inte sålt ännu. Där kan man ju ställa sig frågan hur man ska flagga upp det på vår hemsida. De ligger ju kvar som exploateringsområden och det är en sån strategi vi har.

Anna Selander berättar att kommunen jobbar med att hitta nya områden där företag kan etablera sig.

– Det är jätteviktigt för oss att både de företag som finns utvecklas men också att nya företag etableras i kommunen. Nu jobbar vi för att kunna möta kommande förfrågningar. För mig är det viktigt att företagarna känner sig nöjda med den informationen man fått av kommunen, så vi ska ju naturligtvis se över vårt sätt att arbeta med det.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Amanda Ekblad

Ämnen du kan följa
Läs mer
Nyköping

Kommunen köper fastigheter för 18 miljoner

Oxelösund

Snart börjar Björntorp byggas ut

Bostadsområde på naturens villkor

Fastighetsaffärer

Lantbruksfastighet i Nyköping såld för 2 000 000 kronor

Fastighetsaffärer

Nya ägare till stuga i Trosa - 5 600 000 kronor blev priset

Visa fler