Kompetensväxling i skolan – 39 berörs

Kommunen gör en kompetensväxling i skolan, och 39 personer berörs– vilket är all fritidspersonal. Hur många som får gå är oklart.

Gnesta kommun 9 oktober 2019 06:15

Den 1 juli införde Skolverket ett krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshem. Under hösten beslutade kommunfullmäktige i Gnesta att barn- och utbildningsförvaltningen skulle genomföra en så kallad kompetensväxling. 

Kompetensväxlingen går i korthet ut på att man vill få in fler behöriga lärare – och att obehöriga lärare ska bort. Man kommer dessutom se över behovet av resurspedagoger. 

Det här påverkar särskilt personalen på fritidshemmen i Gnesta. I dagsläget finns det nämligen ingen behörig personal på Gnestas fritidshem.

– Gnesta kommun har för låga skolresultat, och vi har låg andel behöriga lärare. Vi behöver jobba för att få fler behöriga lärare, för att få in mer kompetens i klassrummen, och fler trygga lärare som kan leda och undervisa barn. För att kunna göra det måste vi frigöra utrymme, och det börjar vi nu titta på i kompetensväxlingen, säger Anne Hedlund, tillförordnad förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

I första hand vill kommunen lösa kompetensväxlingen med naturliga avgångar och genom att visstidsanställningar inte förlängs.

– Men en del kommer att bli varslade. Vilka och hur många, det vet vi inte än. Facket är informerat men vi har inte haft förhandlingar ännu, säger Hedlund. 

Totalt är det 39 personer som kan beröras när kompetensväxlingen drar igång. Det är all personal på fritids i Gnesta, samt en del personal inom skolan.

– Det kan beröra 39 personer, sen om alla sägs upp, där är vi inte ännu. Det är svårt, men för att kunna ha möjlighet att få in behöriga måste vi byta ut personal.

De 39 som kan komma att beröras är både fast anställda och visstidspersonal. 

– Om fasta anställningar måste avslutas vet vi ännu inte. Kommunen är ju stor och det kan ju finnas andra tjänster, på vissa håll kan det lösas med pensionsavgångar, men det är egentligen för tidigt att säga. Den här bilden kartlägger vår HR-avdelning och de fackliga representanterna, säger Anne Hedlund och fortsätter:

– Vi får ju gå varsamt fram och vara tydliga i vår information. Det kommer bli en del frustration och oro tills det här är klart. 

Det finns inga tankar på att utbilda befintlig personal?

– Att bekosta utbildning så befintlig personal får lärarlegitimation? Nej, inte i dagsläget. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maja Edsö

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Gnesta

Fem får dödade av varg mellan Gnesta och Vagnhärad

Sörmland

Ökat nyföretagande i Sörmland: "Stark framtidstro"

Gnesta

Kulturpärlor rekryterar efter tuffa coronavåren

Gnesta

Kommunen avråder från bad vid Frösjöstrand

Nyköping

Skolpolitikern: Tystbergadebatten ska tas i partiet

Visa fler