Brand i Studsvik – "svårsläckt situation"

Det brinner i ett smältverk i Studsvik. En 20-tons titanklump brann först, men eftersom den nu bara glöder tror Henry Linnsén på Sörmlandskustens räddningstjänst att delar av byggnaden kan gå att rädda.

Nyköpings kommun 7 november 2019 21:48

Vid 18-tiden under torsdagen fick räddningstjänsten ett automatlarm om en brand i ett smältverk i Studsvik utanför Nyköping. Strax därefter ringde personalen och berättade att det brann i en del av byggnaden. 

En 20 ton tung titanklump började fatta eld och har därefter spridit sig vidare i byggnaden till den grad att räddningstjänsten först trodde att man inte hade annat val än att låta byggnaden brinna ned.

– Nu har vi börjat kunna släcka branden. Vi har fått upp en stegbil och vi tittar på möjligheten att göra ett angrepp i konstruktionen och komma åt från backen och släcka. Det blir lite gynnsammare läge för vår del, säger Henry Linnsén, brandingenjör på Sörmlandskustens räddningstjänst. 

Titanklumpen som tidigare under kvällen brann glöder nu bara. 

– Den är inte det stora hotet längre. Nu försöker vi rädda en del av byggnaden. Vi trodde inledningsvis att det här klarar vi inte, men nu har vi kommit en bit på vägen och tror att vi kan klara en del i alla fall, säger Henry Linnsén. 

Byggnaden som står i brand är 500 kvadratmeter stor och räddningstjänsten räknar med att behöva arbeta med branden hela natten. Räddningstjänsten har lagt mycket tid under kvällen på att skydda närliggande byggnader. 

– Byggnaden som brinner ska även innehålla viss mån av radioaktivt avfall, så vi har haft strålskyddskontrollanter på plats men det är inga halter som kommit ut överhuvudtaget och kommer inte att göra det heller, säger Henry Linnsén.

Det är Cyclife Sweden som driver anläggningen ute vid Studsvik

– Vi har en pågående brand i en av våra fastigheter. Brandbekämpning pågår. Vi har inga personskador. Vi har flyttat folk och spärrat av, säger Henrik Modéer, vd för Cyclife Sweden, och fortsätter:

– Det är en behandlingsanläggning för metaller, för väldigt lågaktivt radioaktiva metalliska föremål. Vi har tagit prover och vi har inte sett några förhöjda utsläppsnivåer utanför fastigheten.

Röken som bildas när titan brinner kan ge en obehaglig känsla, men räddningstjänsten har inte behövt vidta några åtgärder för att skydda människor i närheten.

– Blåsten ligger åt rätt håll, så att säga, och det blåser ut mot havet, säger Henry Linnsén.

Det är inte känt hur branden startat. 

– Det har vi inte fått reda på, säger Henry Linnsén. 

Enligt polisens vakthavande befäl finns ingen misstanke om brott.

Vid 04.45 pågick fortfarande insatsen och närmare 20 brandmän kämpade med att släcka branden.

– Branden är inte under kontroll. Vi håller på med alla möjliga sätt att komma åt branden, säger Henrik Dewoon-Thorén, inre befäl vid Sörmlandskustens räddningstjänst.

När släckningsarbetet kan vara över visste inte Räddningstjänsten under den tidiga fredagsmorgonen. 

– Vi har branden i konstruktionen och försöker att komma åt den. Men byggnaden är både lång, bred och hög så vi har svårt att komma åt. 

Vid niotiden på fredagsmorgonen befinner sig fortfarande räddningstjänsten på plats med 15-20 brandmän och fortsätter släckningsarbetet. Just nu fokuserar styrkorna på att släcka den eld som fortfarande pågår i byggnadens tak och räddningstjänsten har svårt att sätta en prognos på när branden kan tänkas vara släckt. 

– Det som försvårar släckningsarbetet är att det är dålig bärighet i taket på grund av att byggnadens konstruktion hålls uppe med stålbalkar som har en tendens att svikta vid höga temperaturer. Därför genomförs släckningsarbetet från stegar, säger Jan Östenberg, insatsledare vid Sörmlandskustens räddningstjänst. 

Han uppger att elden i byggnaden dessutom är på mitten av taket på en byggnad som är tio meter hög och i storleksordningen 80x60 meter. 

– Den här typen av släckningsarbeten är väldigt ovanliga vi har nog aldrig haft den här typen av släckningsarbete och vi har haft stor hjälp av personalen på plats som jobbar med den här typen av lågaktivt radioaktivt material dagligen. Vi hade inte kunnat göra det utan dem, säger Jan Östenberg. 

I det tidiga brandskedet hade räddningstjänsten problem att ta sig in i byggnaden på grund av intensiteten i branden vilket medförde att de lät elden runt titanbalken självslockna.

– Det var även oklart om vi kunde lägga vatten på grund av risken för farliga brandgaser men vi har genomfört kontroller under hela natten och morgonen och inte upptäckt något radioaktivt, säger Jan Östenberg. 

Jag gissar att det är många som nyligen sett den populära serien Tjernobyl och målar upp värsta möjliga scenarion när de hör att det rör sig om radioaktivt material. Går det att ge ett lugnande besked till allmänheten? 

– Det finns ingen liknelse alls i situationerna. Det finns inget som tyder på ett utsläpp, säger Jan Östenberg. 

Det är ännu inte fastställt hur branden i byggnaden startat.

– De uppgifter jag tagit del av är att det ska ha skett ett arbete med titanet och man skurit i det. På något sätt ska elden ha tagit sig men vi vet inte exakt hur, säger Jan Östenberg.

Studsvik är klassificerat som ett skyddsobjekt vilket gör att det är straffbart att bara rikta en kamera mot objektet. Det medför att det är svårt att bildmässigt dokumentera brandförloppet.

Vid fyratiden på fredagseftermiddagen brann det fortfarande i isoleringen i byggnadens tak. Räddningstjänsten hade då minskat på bemanningen som bekämpade branden. Södertörns Brandförbund som understött Sörmlandskustens räddningstjänst hade då avslutat sitt räddningsarbete på platsen. Enligt Helena Vesterlund, kommunikatör på Sörmlandskustens räddningstjänst, skulle släckningsarbetet fortsätta under fredagskvällen och natten.

Så funkar skyddsobjekt

Genom att något klassas som skyddsobjekt innebär det att obehöriga inte har tillträde dit och överträdelse av ett tillträdesförbud kan leda till böter eller fängelse enligt 30 § Skyddslagen. Ett tillträdesförbud kan också förenas med fotograferings- och avbildningsförbud av eller inom skyddsobjektet. I ett vattenområde som finns invid skyddsobjektet kan det vara förbud mot att bada, dyka, ankra och fiska.

Det är Försvarsmakten som har beslutanderätt för militära skyddsobjekt, medan det är länsstyrelsen i det län där skyddsobjektet är lokaliserat som beslutar om civila skyddsobjekt. Även regeringen har beslutanderätt för vissa skyddsobjekt som exempelvis regeringens egna byggnader.

Källa: Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Martin Tolén
Cecilia Tuohy
Victor Bomgren
Linus Nilsson

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Nyköping

För höga halter av radon på barnens förskola

Nyköping

Granström: Vi kan sälja vår del av Skavsta

Fotboll

Gruda om nyförvärvet: "Besitter ledaregenskaper"

Nyköping

Biträdande rektor på förskolan känner inte till radonet

Sörmland

SMHI varnar: stor risk för skogsbrand i länet

Visa fler