Pandemin blottar brister i nordiskt samarbete

Nyköping 4 juli 2020 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Föreningen Norden i Sverige slog den 13/6 fast att pandemin blottat brister i nordiskt samarbete. Misstänksamhet och nationalism riskerar att frodas. Det är därför nödvändigt att vi i Norden stimulerar, vidareutvecklar och stärker vårt samarbete för framtiden. (Hela uttalandet på: norden.se).

Föreningen Norden i Nyköping-Oxelösund håller med. Vi har verkat lokalt för den nordiska tanken sedan 1945 och firar 75 år 2020! Den nationella föreningen bildades 1919: alltså 101 år av arbete för nordisk enighet! De nordiska länderna var före EU med passfrihet, fri rörlighet, med mera. Bland våra aktiviteter (även lokalt): föredrag, vänortsutbyten, resor och ”Kura skymning” ihop med stadsbiblioteken över hela Norden och i Baltikum. ”Nordiskt gästabud” med topptalare inte att förglömma. Se hemsidan.

En uppmaning till ländernas ledningar är att tillsätta en samnordisk kommission för att granska nordiskt samarbete under covid-19 krisen. Vi vill även se förslag på hur Norden gemensamt kan bemöta globala samhälls- och hälsoutmaningar med bevarad rörelsefrihet i Norden.

I uttalandet ovan åtog sig Föreningen Norden att bidra till att förverkliga visionen om ”världens mest integrerade och hållbara region”. En punkt lyder: ”Att över hela Sverige initiera och arbeta i lokala, regionala och transnationella partnerskap för att främja en mellanfolklig dialog och samverkan som kan motverka kunskapsförakt och fientliga försök att underminera demokrati och yttrandefrihet.” 

Detta har vi arbetat med i alla år och fortsätter att arbeta med framöver.

Christina Eriksson, ordförande
Bo Höglander, vice ordförande
För Föreningen Norden i Nyköping-Oxelösund

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Nyköping

Mångmiljonsatsning på Nyköpingsföretag

Nyköping

Centerbasen bekymrad över avhoppen: "Det är olyckligt"

Nyköping

Tystbergaradon:"Skulle aldrig sätta mitt eget barn där"

Nyköping

Två centerpartister avsäger sig alla politiska uppdrag

Nyköping

Segelbåt fattade eld – två person fick hoppa överbord

Visa fler