Kommunen har få hjärtstartare

I Nyköpings kommun finns det 87 hjärtstartare vilket är färre än i 201 av Sveriges 290 kommuner, räknat till antalet invånare.

Nyköpings kommun 15 oktober 2019 21:03

2018 påbörjades hjärt-lungräddning på 6 129 svenskar som drabbades av hjärtstopp utanför sjukhus. 5 520 av dem dog. Det finns också ett mörkertal på flera tusen där hjärt-lungräddning inte påbörjas för att den drabbade redan hunnit dö, enligt Hjärt-Lugnfonden. Men i de fall där allmänheten gör en snabb insats med hjärtstartare kan chansen till överlevnad öka från 10 till 70 procent.   

Hjärt-Lungfonden har skapat ett Hjärtstartarindex,  en kartläggning, av landets hjärtstartare för att uppmärksamma kampen mot en av Sveriges vanligaste dödsorsaker.  

Hjärtstartarindex är skapat för att ge ett mått på antalet hjärtstartare per invånare i Sveriges kommuner. Nyköpings kommun har 1,54 registrerade hjärtstartare per 1 000 invånare,  87  stycken, vilket innebär att Nyköping är på 202:a plats av landets 290 kommuner vad gäller antalet hjärtstartare per invånare.

Hjärtstartarindex är baserat på statistik över antal hjärtstartare per kommun från Sveriges Hjärtstartarregister och statistik över antal invånare per kommun från Statistiska centralbyrån. 

– Vid plötsligt hjärtstopp kan ett ögonblick utgöra skillnaden mellan liv och död – för varje minut utan behandling minskar chansen att överleva med 10 procent. Forskning visar att en tidig strömstöt med hjärtstartare ökar den drabbades möjligheter dramatiskt. Men det förutsätter att hjärtstartaren finns nära till hands, säger Jan Nilsson, professor och ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.


 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolin Ericson

Ämnen du kan följa
Läs mer
Sörmland

Möjliga planen: Så ska du corona-testas i Sörmland

Sörmland

Dags för TBE-vaccin - risk för fästingsommar

Arnö

Jörgen frisk från corona: "Mycket att bearbeta efteråt"

Oxelösunds kommun

Katastrof för Oxelösunds hemtjänst vid nyår

Nyköpings kommun

Corona skapar oro – sonen fick ingen läkartid

Visa fler