Då kan skolbarnen lämna modulerna

Mögel och platsbrist har gjort att elever på Oxelösunds skolor fått ha lektioner i baracker.

Oxelösunds kommun 8 oktober 2019 20:01

På Ramdalsskolan, Breviksskolan, Frösängs förskola och Peterslunds förskola har eleverna hållit till i baracker sedan en tid tillbaka. Oxelösunds kommun betalar drygt 3,2 miljoner kronor om året för att få hyra 65 moduler. 18 moduler sattes upp vid Ramdalsskolan i februari 2018 och kommer att användas som skolsalar fram till våren 2020, då ett saneringsarbete pågår. Detta efter att mögel påträffats i samband med en ombyggnation 2017. Efter det får paviljongerna ett nytt användningsområde på skolan, förutsatt att saneringen går som den ska. 

– Modulerna anpassas sedan för att fungera som tillfällig matsal vid kommande ombyggnation av Ramdalsskolans kök och matsal, säger Sarah Heltborg Ronélius, fastighetsförvaltare och fastighetsekonom vid Oxelösunds kommun.

När det gäller barackerna vid Frösängs- och Peterslunds förskola är de inhyrda för att möta kommunens behov av fler skolplatser. De hyrdes in i maj 2018 och i november samma år, och förskolorna har idag nio moduler var. Kommunen ser nu över möjligheterna att ordna permanenta platser vid förskolorna. 

– Utbildningsförvaltningen har inte varit säker på om den snabba ökningen av barn i förskoleålder folkbokförda i kommunen varit permanent, och har därför valt att hyra in tillfälliga lokaler. Nu är prognosen att vi har ett fortsatt behov av fler förskoleplatser i kommunen.

Även Breviksskolans moduler är inhyrda för att klara av det ökade behovet av lokaler och beräknas användas till dess att Oxelöskolan är färdigbyggd. Oxelöskolan och förskola beräknas vara klar vid början av 2021 och över 500 elever kommer att få plats där. Breviksskolan har redan haft moduler sedan 2016, men en andra moduletablering hyrdes in i samband med att Peterslunds förskola fick en i november 2018. Skolan använder nu 29 baracker. 

Drygt 175 elever går i moduletableringarna på skolorna. Alla moduler används dock inte som lektionssalar vid Oxelösunds för- och grundskolor. 

– Moduletableringarna rymmer även toaletter, handikapptoaletter, grupprum, kapprum och arbetsrum för personal.

Heltborg Ronélius ser paviljonger som en temporär lösning för att undvika platsbrist på för- och grundskolorna. 

– Moduletableringar är en bra kortsiktig lösning fram tills att vi kan erbjuda permanenta lokaler. Inhyrning av moduler har gett oss möjlighet att kunna erbjuda förskoleplatser inom kommunens garantitid, säger hon. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anton Comstedt

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

SSAB-kraftledningen på paus: "Vi har brustit i rutin"

Oxelösund

Cykelbana förstörd efter vattenläcka

Oxelösund

Säl roade Tindra och Ebba vid Femöre

Oxelösund

Seglare saknar tyskar och holländare

Oxelösund

Boulebanan i dåligt skick efter att Korpen lämnar

Visa fler