Även våra mest utsatta har rätt till en plats

Nyköping 7 november 2019 05:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Under många års tid har det pågått ett arbete med att hitta en plats för våra mest utsatta och akut hemlösa. Det har varit angeläget att hitta en långsiktig lösning för att också öka tryggheten i kommunen som helhet. Detta går hand i hand med ett av kommunens prioriterade målområden: social sammanhållning.  

Kommunstyrelsen beslutade i april i år att kommunen ska ha ett samarbete med Eskilstuna Stadsmission kring ett härbärge med en tillhörande dagverksamhet centralt beläget i Nyköping. Kommunen lämnar ekonomiskt stöd till verksamheten men Stadsmissionen kommer att ha det totala ansvaret för såväl daglig verksamhet som härbärge.

Verksamheten kommer att vara öppen för en bred målgrupp med en gemensam nämnare: det handlar om de mest utsatta och akut hemlösa i samhället. 

Eskilstuna Stadsmission har nu äntligen hittat en lämplig lokal som är centralt belägen på Brunnsgatan 35. Det har, efter att vi gick ut med beskedet, inkommit en del synpunkter till kommunen som handlar om placeringen av verksamheten. Det finns en rädsla för att härbärget ska skapa en otrygghet på platsen. Det är olyckligt då erfarenhet tvärtom visar på att tryggheten ökar på platser där den här typen av verksamheter startar.

Eskilstuna Stadsmission är en seriös aktör med utbildad personal som bedriver ett kvalitetssäkrat professionellt socialt arbete. De bedriver liknande verksamhet på central plats i Eskilstuna och deras erfarenhet är att det blir lugnare när det finns ett härbärge som utsatta kan söka sig till. Deras ambition är dessutom att fånga upp andra grupper som rör sig ute i centrum och skapar otrygghet i dagens stadskärna. 

Vi har ett förtroende för Eskilstuna Stadsmission, de är måna om att etablera goda relationer i Nyköping. Du som medborgare är välkommen att kontakta dem direkt för information om hur de jobbar och de kan besvara dina eventuella frågor. Kontaktuppgifter finns på deras webbsida. 

Vi tror att samarbetet med Stadsmissionen är starten på ett långsiktigt och hållbart socialt arbete. Det är vår bestämda uppfattning att vi får ett tryggare centrum med ett härbärge än utan ett sådant. Otrygghet skapas snarare när socialt utsatta inte har någonstans att ta vägen. Även våra mest utsatta har rätt att ha en plats i centrala Nyköping.   

Urban Granström (S) kommunstyrelsens ordförande, Martina Hallström (C) och Marco Venegas (MP) kommunalråd i Nyköpings kommun

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Nyköping

I vattenbristens spår – de letar efter nytt vatten

Nyköping

Järnhandlare Larssons unika jättehus till salu

Nyköping

Fängelse för suicidal man som band sitt ex

Nyköping

Uppmanar Nyköpingsborna: "Aldrig bilen under milen"

Karting

Krasch och halka ledde ändå till bra placering

Visa fler