Oroades av långa köer till äldreboenden

Långa köer till äldreboende i Gnesta oroade pensionärs- och omsorgsråd.

Gnesta kommun 9 november 2019 07:37

Ett oroat Pensionärs- och omsorgsråd lämnade in en skrivelse till socialnämnden, som nu kommer att tas upp på nämndens möte nästa vecka.

Det de är oroade över är kön till äldreboenden i Gnesta. De skriver att de trodde att byggandet av Strandhagen skulle innebära en ökning av antalet platser vid boenden, men eftersom Frustunagården lades ner blev antalet platser i stället två färre.

I början av året var köerna långa och många stod i den. Vid en period under våren stod 20 personer i kö, flera väntade längre än tre månader. Pensionärs- och omsorgsrådet undrade över kostnaden för att öppna en avdelning på Frustunagården och om beredskapen för att ta emot fler äldre.

Förvaltningen har svarat med att situationen runt årsskiftet var ovanlig. Vissa personer fick vänta upp till sex månader på en plats på ett boende, och anledningen var "låg omflyttning på boendena", vilket betyder att platser inte blev lediga i den utsträckning som de brukar bli det. "Vi ser hittills i år inte samma utveckling", skriver förvaltningen i sitt svar.

I några fall, där situationen var ohållbar, erbjöd kommunen plats på korttidsboenden i väntan på plats.

Den här lösningen, som de dock själva skriver inte är optimal eftersom det är bättre att inte behöva flytta fler gånger, har dock gjort att de kunnat få fler platser tillfälligt när behovet har funnits. Det utan att behöva öppna en till avdelning, vilket är väldigt dyrt.

På socialnämndens möte kommer svaret att redovisas för ledamöterna i nämnden, vilka väntas stå bakom förvaltningens bedömning. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maja Edsö

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Gnesta

Stark odör stör nära reningsverk: "Går inte att beskriva"

Ledare

Återinförd fastighetsskatt blir förödande

Gnesta

Påstått VVS-företag försökte lura sig in i hem

Ledare

Screeningstoppet kostar kvinnoliv

Gnesta kommun

Gnestabon anordnar fyra dagars ridtur

Visa fler