Region Sörmland arbetar med robusta system

Sörmland 6 november 2019 05:36
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Frågor om samhällets beredskap och sårbarhet vid olika händelser är mer aktuell en på länge. Ett viktigt skäl är det förändrade säkerhetspolitiska läget i världen, som gör att vi behöver tänka med nya perspektiv. 

Det är bra att dessa frågor diskuteras. Det är viktigt att vi drar lärdom av aktuella händelser och att vi ökar ansträngningarna för att våra olika verksamheter ska bli än mer robusta. Det gäller inte minst hälso- och sjukvården. 

SN/EK har på ledarplats kommenterat den senaste tiden leveransproblem vad gäller förbrukningsartiklar inom hälso- och sjukvården, bland annat i Region Sörmland. Från regionens sida vill vi göra ett klarläggande.

 

Under 2014 fattade dåvarande landstingsstyrelsen beslut om att bygga upp lager, så kallade sekundärförråd, på tre av våra sjukhus inom regionen för att säkerställa material  till våra verksamheter. I nuläget har regionen sekundärförråd på Mälarsjukhuset och Kullbergska sjukhuset. Det pågår planering för att även Nyköpings lasarett ska ha ett sekundärförråd våren 2020.

Sekundärförråden är uppbyggda för att säkerställa att det finns förbrukningsmaterial i cirka två veckor. Sekundärförråden är ett omsättningslager för att undvika att produkter blir gamla och därmed inte kan användas. 

 

Region Sörmland har inte behövt ställa in några operationer eller mottagningsbesök med anledning av de brister som är i leveranserna från Apotekstjänst. Det system regionen har innebär att vi har kontroll på varje artikel ute i hyllorna i varje verksamhetsförråd samt sekundärförråden. Det gör att vi kan fördela material mellan verksamheter och identifiera vad som saknas för att sedan beställa utifrån våra behov. 

Utifrån det uppkomna problemet med bristande leveranser så kommer Region Sörmland att se över om våra sekundärförråd ytterligare kan förstärkas  för att klara en längre period med leveransstörningar. Vi behöver jobba tillsammans på nationell och regional nivå för att skapa robusta system.

Jan Grönlund, regiondirektör, Region Sörmland, Åsa Hessel, verksamhetschef Krisberedskapsenheten Region Sörmland

Ämnen du kan följa
Läs mer
Sörmland

"Bara" 48 personer coronavårdas på sjukhus i Sörmland

Trosa

Lövsta kan bli coronahem – Sis förtegna

Nyköping

Lex-Maria-fall hos tandläkaren nedlagd

Insändare

Utökat uppdrag har lett till namnbyte

Sörmland

Hundratals corona-anmälningar utreds i Sörmland – flest i hela landet

Visa fler