Satsa på byggemenskaper och öka landsbygdens boende

Ålberga 22 oktober 2020 05:24
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För att förverkliga ett socialt och hållbart samhälle behöver planering och byggnation börja utgå från människors behov. Det industriella storskaliga vägvalet, som har varit rådande de senaste 60 åren, måste kompletteras med ett mer socialt och småskalig byggrörelse. 

I dag pågår en internationell rörelse i riktning mot en breddad delaktighet i planering och byggnation – ett ”socialt byggande”. En del i detta är projektformen byggemenskaper som är vanligt förekommande i Tyskland och som sakta håller på att slå igenom i Sverige, nu med ett 30-tal aktuella projekt. 

Ofta resulterar byggemenskapsprojekt i bostadsrätter eller äganderätter, men många som intresserar sig för detta sätt att gå samman som beställare av ett byggprojekt längtar varken efter att äga lägenheterna eller dra på sig stora banklån. Vad man eftersöker är att kunna påverka sitt boende mer, delta i dess utformning, ibland med gemensamma ytor, personligt utformade lägenheter med ett kvalitativt boende. 

 

Hela Sverige ska leva har konstaterat att det akut behöver byggas omkring 10-30 nya bostäder i 1500 av landets småorter, totalt cirka 50 000 nya bostäder. Bristen på bostäder är landsbygdens viktigaste utvecklingsfråga. Inte minst för den äldre generationen som har behov av nya boendealternativ ute på landsbygden. I Sörmland är Stavsjö, Österåker och Lagnöbo föregångare i denna utveckling.

Kommunerna både kan och måste spela en större roll i omstöpningen av byggprocessen, för ett socialt hållbart byggande. Vi vill väcka tanken att bilda ett nytt allmännyttigt bolag i regionen – låt oss kalla det ”Byggemenskapsbolaget” – som har som enda uppgift att lotsa byggemenskaper. 

Gissningsvis kommer de flesta husen som tillkommer genom dessa lokalt drivet samhällsbyggande att bestå av 10-50 lägenheter. Detta skapar variation och delaktighet i våra småorter och städer. Utvecklar långsiktiga värden och skapar fler uppdrag till små, lokala byggentreprenörer. Vinnarna finns på landsbygden såväl som i staden.

 

Sörmland står idag på randen till en ny tid. Vi måste realisera hållbara livsmiljöer genom att driva fram en omställning mot ett samhälle i samklang med naturen. Utveckla platser med fokus på de som lever där och deras relationer. Skapa robusta samhällen med god förmåga att klara utmaningar. 

Såväl politiker som ledande tjänstemän har uttalat en vilja att medborgarna ska spela en aktiv roll i kommunernas bostadsproduktion. Vi har just slutfört en film om dessa tankar - ”Vi skriver själva historien. Socialt byggande och lokal ortsutveckling” utifrån Ålberga som illustrativt exempel. Här finns en möjlighet att bidra till utvecklingen av en modell för ett socialt och demokratiskt byggande i vår region. Möjligheterna är många – grip tillfället att ta täten!

Hela Sverige ska leva Sörmland genom Peter Eklund och Rocco Gustafsson

Ämnen du kan följa