Bevara skogen i Brandkärr!

Nyköping 19 september 2021 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Brandkärr är Nyköpings näst största bostadsområde med 4 540 boende. I maj 2021 beslutade kommunen att ta fram en stadsutvecklingsplan för framtidens Brandkärr i dialog med de boende.

Utmaningar i planen är bl.a. att göra bostadsområdet mer attraktivt, öka den sociala integrationen, skapa fler levande och trygga mötesplatser och fler grönytor av god kvalitet (OBS!).

Kommunen planerar nu att ta bort nära 2 hektar av skogen (nästan tre stora fotbollsplaner!) som utgör en skyddande barriär mellan bostadsområdet och motorvägen för att bereda plats åt ett större varuhus. Endast hälften av den befintliga skogen återstår då.

De boende blir mer utsatta för trafikbuller, som framkallar stress och olust. De utsätts för ökade bilavgaser som leder till syrebrist i celler och i hjärna och får snabbare andning, huvudvärk och yrsel.  Avgaser är livsfarliga!

Skogen är livsviktig för miljö och klimat. Träden tar upp koldioxid, lagrar kol och producerar syre som är en förutsättning för allt liv på jorden.  Skogen motverkar de hotande klimatförändringarna. Den främjar biologisk mångfald och utgör en livsmiljö för otaliga växter, svampar, fåglar och andra djur, som alla utgör en del av ett nödvändigt ekosystem. 

Skogen ger oss alla rikliga möjligheter till naturupplevelser, friluftsliv, avkoppling och inspiration. Detta bidrar i hög grad till hälsa och välbefinnande!

För människans och miljöns bästa – välj en annan plats för den planerade nybyggnationen och bevara skogen i Brandkärr för en hållbar framtid – lokalt och globalt! 

 


Ämnen du kan följa