"Mycket har skett de senaste fem åren"

I lördags dödades åtta får av varg i Gnesta vilket fått lantbrukare att rikta kritik mot länsstyrelsens hantering av viltangrepp.

Gnesta kommun 16 oktober 2019 19:19

Elin Beckman och Ulf Thunell var med om en vargattack för ungefär tio år sedan. Efter angreppet kände de sig utsatta och menar att Länsstyrelsen borde erbjuda samtalstöd och bättre riktlinjer för ekonomisk kompensation. 

Johan Varenius, landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen i Södermanlands län, kan inte svara specifikt i det enskilda fallet men menar att det finns ett utvecklat system för stöd till lantbrukare som utsatts för rovdjursangrepp. Han uppger också att det skett en utveckling av stödet under de senaste fem åren då antalet rovdjur ökat i regionen.

– I ett första stadie kommer en besiktningsman och gör en besiktning. Det sker ofta i par där en bedömer skadorna medan den andra pratar med lantbrukarna. När det konstaterats att det rör sig om ett rovdjursangrepp informeras lantbrukarna om den hjälp vi kan erbjuda med akuta åtgärder samt om den ekonomiska kompensation de kan söka, säger han.

Länsstyrelsen har ingen egen stödfunktion med samtalsstöd utöver ordinarie kontakt med den drabbade djurägaren. Myndigheten samarbetar med LRF och i Elin och Ulfs fall fick de stöd av riksförbundets program bondekompis. 

I Elin och Ulf fall så var man osäkra på om man skulle kunna få ekonomisk kompensation för att kunna betala för extra hjälp på gården i samband med merarbetet som kom till i att vårda de skadade djuren. Hur ser du på det?

– Jag kan inte uttala mig det enskilda fallet men det finns ekonomiskt kompensation att söka från viltskadefonden. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linus Nilsson

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Gnesta

Politiker efter coronakrisen: Inför kommunala läkare

Gnesta kommun

Underskott på Gnestaskolor leder till nedskärningar

Gnesta

Alla skador utreds inte enligt Lex Maria – så ser regelverket ut

Björnlunda

Gratiskonsert på Jarbells parkering

Gnesta kommun

Anrika Jälundsbron prisnominerad: "Har en fantastisk historia"

Visa fler