Ett Sverige och en sjukvård att lita på

Sverige 28 oktober 2019 05:58
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När man är sjuk ska man vara säker på att vården fungerar. Enligt den senaste statistiken står nu nära 140 000 sjuka i olagligt långa vårdköer för att få den specialistvård eller operation de har rätt till. Det är lika många som sammantaget bor i Nyköping, Strängnäs, Katrineholm och Trosas kommuner. 

Bakom varje siffra i vårdkön finns en människa. Någon som har ont och som löper en risk för att bli sjukare under väntetiden. Bota, lindra och trösta gäller fortfarande som sjukvårdens huvuduppgift och alla ska kunna känna sig trygga med att få den vård man behöver. Man ska kunna lita på att vården möter behoven utan olagligt långa köer  

Vården tampas med växande vårdköer och brister i patientsäkerhet . Många sjukhus har närmast konstanta överbeläggningar. I praktiken innebär det att patienter vårdas i korridorer eller på en avdelning som saknar rätt medicinsk kompetens. En patient som har haft en hjärnblödning ska inte läggas in på ortopeden – så får det inte vara. Det är inte patientsäkert. Och det är heller inte rätt mot personalen som hamnar i en orimlig situation. 

 

Vårdcentraler är första linjens sjukvård som är nära patienten, man ska kunna lita på att man får den vård man behöver när man behöver den. Du ska kunna lita på Sverige. Hur långa vårdköerna är och hur stor andelen överbeläggningar är varierar från sjukhus till sjukhus över hela landet. Målet måste vara att alla patienter ska få plats på en vårdavdelning som har rätt medicinsk kompetens. För att det ska vara möjligt behöver hela vårdkedjan fungera. Genom en väl utvecklad primärvård kortas köerna och minskar belastningen på slutenvården. 

Vårdcentralerna bör i ännu högre grad utvecklas till hälsocentraler med vägledning och förebyggande insatser mot livsstilsproblem. Att integrera den digitala vården med den fysiska vården skulle underlätta för dem redan hårt belastade vårdavdelningarna, köerna skulle på så sätt även minska. 

Regionerna måste sluta sätta käppar i hjulet för de vårdgivare som vill och kan bidra till att korta köerna. Där för måste avtal som begränsar patienternas rätt att söka specialistvård vart de vill i landet helt enkelt skrotas. Det krävs också en ökad tillgänglighet i primärvården. Den nära vården måste finnas där när människor behöver den – annars tvingas patienter söka sig till akutmottagningen även med lättare åkommor. 

 

Vårdproblemen går att lösa. Kraften och kompetens finns. Men då måste vi våga se att gårdagens system inte kan lösa framtidens problem. 

Det är dags att skapa en trygg vård med hög kvalitet och korta köer. Det är dags att lägga ner regionerna. För ett Sverige att lita på.

Ebba Busch Thor, partiordförande (KD) Acko Ankarberg Johansson sjukvårdspolitisk talesperson (KD) Marie-Louise Forslund Mustaniemi gruppledare Region Sörmland (KD) Pia Steensland riksdagsledamot för Sörmland (KD)

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Ishockey

Lutar åt NSK-spel för Axbom – några bitar att lösa

Motor

Bottennivå på Teslaleveranser till Sverige

Sport

Tegnell om öppning för publik: "Stora risker"

Fastighetsaffärer

Kedjehus på 119 kvadratmeter från 1965 sålt i Oxelösund - priset: 2 250 000 kronor

Simning

Sjöström försvarar kontroversiellt samarbete

Visa fler