Avgörande är trafikintensitet

Nyköpings kommun 8 november 2019 05:05
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till repliken "Att väga liv mot framkomlighet" publicerad 31/10.

När, Lars Nordqvist, har jag vägt liv mot framkomlighet? Jag har pekat på att NTF och trafikmyndigheters brister orsakar olyckor och död som nallen i handen, zebralag m.m. Lars Nordqvist bemöter inte med ett ord detta.

Olycksstatistik visar antal dödade och skadade, decennier tillbaka är 20 000 årligen med små variationer. Trafikdöd minskar tack vare säkrare bilar medan skadade ökar. Mitten av 60-talet fanns varken bilbälte, krockkudde eller deformeringszon och dåtidens rattstång var spjutspets in i bröstkorgen. Biltillverkare bygger in säkerhet i bilar. Död förr är skador idag.

Neddragning av hastighet är utan resultat i antal olyckor. Minska olyckor och färre dödas och skadas. Framkomlighet? Hastighet är av ringa betydelse. Avgörande är trafikintensitet.Tidsförlust Nyköping – Bettna, 30 km, från 90 till 80, 7 sekunder säger LN. Medelhastighet vid 90 är c:a 60 km/tim, då tar resan 30 minuter. 10 km/tim saktare förlängs tiden med 6 minuter eller 360 sekunder. Det skiljer några sekunder! Hur är det med LN:s tidtagarur och räkneförmåga? Är det så illa, att resultatlös hastighetsnoja har övergått i prestige?

Lars Blomqvist

Ämnen du kan följa
Läs mer
Nyköping

Maskinhaveri sinkar pågående broarbete

Nyköping

Köer i Nyköping när avlopp och vatten renoveras

Nyköping

Nytt VA-arbete stänger av vägsträcka

Nyköping

Varningen i försommarvädret: Blixthalka på E4

Sörmland

Nya kartor ska minska viltolyckorna

Visa fler