Trosa kommun är inte kommunalrådets privata företag

Trosa 21 oktober 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I SN den 16 september informerar kommunalrådet i Trosa, Daniel Portnoff, kommunens anställda om att de skall få en lönebonus på 5000 kr, utanför budget och utan beslut i kommunfullmäktige. Kostnaden för kommunens skattebetalare blir cirka sju miljoner kronor. Agerandet visar på en total brist på respekt för hur kommunens pengar skall hanteras. 

Att ägaren till ett privat företag betalar anställda extra julpengar är helt ok, men så kan inte ett kommunalråd göra.
Beslutet tycks ha tagits informellt i en trängre krets för att godkännas i efterhand av kommunfullmäktige. Jag hoppas att kommunfullmäktiges övriga ledamöter visar bättre omdöme och omsorg om god ekonomisk hushållning.

Det kan säkert kännas bra att visa uppskattning till dem som fått slita mer än vanligt sedan pandemin bröt ut, men de allra flesta kommunanställda har knappast drabbats mer än andra kommuninvånare. De har åtminstone haft en tryggad inkomst, vilket inte gäller flertalet som driver enskild firma.

Lönebonusen bekostas med cirka 500 kronor från varje medborgare, det vill säga cirka 2000 kronor från en vanlig familj med två barn. Saknas bättre idéer för användning av det oväntade statsbidraget på knappt 25 miljoner lånade kronor till alla invånares bästa, bör kommunalrådet följa Trumps exempel och skicka en utbetalning till alla mantalsskrivna i kommunen.

Men jag är övertygad om att det finns bättre sätt att använda 7 miljoner kr. Fortbildning på betald arbetstid för den personal som påverkats mest av pandemin är ett exempel. Det skulle främst gälla äldrevård, hemtjänst och skola.
Kommunfullmäktige måste avvisa förslaget!

Björn Kjellström

Ämnen du kan följa