Ge barnen i Tystberga utrymme

Tystberga 5 augusti 2020 05:03
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tystberga skola, en plats för många barn att lära sig läsa, skriva och räkna, att lära om dåtiden, samtiden och framtiden. Här ska barn bli självständiga individer med framtidstro. Ger vi då barn, elever och ungdomar här, och på andra orter, utrymme att utvecklas? 

Vi tror inte Tystberga behöver ett ”lappa och laga”-bygge. Vi har sett hur det går när vi i kommunen tar till just den lösningen. Dialogen inför planeringen är första byggstenen. Därefter bör man ta med erfarenheter från tidigare byggen för att på så vis kunna utveckla en bättre skolmiljö för alla åldrar och verksamheter i framtiden.

Politiken på riksnivå har skrivit fram läroplaner för alla verksamheter inom skolan. I Tystberga berörs förskola, förskoleklass, grundskola 1–6 och fritidshem. Politiken på lokal nivå har till uppgift att ge förutsättningar för att personalen skall kunna arbeta utifrån dessa. Då samsyn och samarbete utgör en grund så bör ingen av verksamheterna behandlas styvmoderligt. Ingen skall behöva uppleva att de får lokaler i brist på annat, alla bör få lokaler anpassade för deras behov så att de ges de bästa förutsättningar att uppnå läroplanens mål. Det är på denna grund dessa barn skall stå i sin framtida skolgång.

Bygget av Tystberga skola ska inte handla om att få rum med barn och elever, det ska handla om att skapa utrymme för dem, nu och för framtiden. Vi tycker att man skall ha blicken lyft för vad t.ex Ostlänken kan ge Tystberga för möjligheter. En skola som tar höjd för nya invånare är en grundbult. Vi behöver satsa på mindre orter, Tystberga är ett lysande exempel att börja med!

Jessica Johansson (L)
Sofia Hallgren Remnert (L), gruppledare

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Politik

Beskedet: Platser kvar till högskoleprovet

Eskilstuna

MDH:s kritik mot högskoleprovet: "Skulle ha sagt nej"

Sörmland

Slöjdlärarna om kritiken: "Därför är slöjd viktigt"

Gnesta

Röda korset samlar in pengar till världens barn

Eskilstuna

Kökaos till högskoleprovet – över 40 000 väntar

Visa fler