Håll fast vid turerna med Gnestapendeln på helgerna

Järna 9 september 2021 05:11
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Invånare och resenärer i Gnesta med omnejd, inom region Sörmland, förtjänar oförändrad service under helgerna på pendeltåglinje 48, Gnestapendeln, med nuvarande entimmestrafik. Den länsöverskridande tågförbindelsen knyter samman norra Sörmland norrut mot Södertälje och Stockholm, inklusive de mindre stationerna längs linjen.

 

Det är storstilat av Sörmlandsregionen att ha utvecklat regionaltågen (Mälartågen) med alltfler avgångar. Tyvärr verkar inte trafikansvariga regionråd – politikerna – ha insett att regionaltåg och pendeltåg inte är utbytbara eller varandra lika i stationsuppehåll eller kundgrupp. Enligt uppgift ska entimmestrafiken under helgerna, söder om Järna, upphöra i december 2021 vid tidtabellskiftet (Trafikplan -22). Föreningen Gnestapendeln har sedan 2013 kämpat för dels Gnestapendelns överlevnad, vilket lyckades 2013/2014 då den var hotad av nedläggning, dels med cirka 6000 namnunderskrifter 2019 för entimmestrafik under helgerna, vilket glädjande nog infördes från 2020.  

Alla har inte råd att ta det dyrare regionaltåget norrut mot Stockholm. Pendeltåget betjänar dels de mindre köpstarka och tåget betjänar de mindre stationerna, mycket viktigt ur ett landsbygdsperspektiv och ur ett miljö- och samhällsbyggnadsperspektiv. Resenärer kan parkera bilen vid infartsparkeringarna. Det är obegripligt att Sörmlandspolitikerna inte ser värdet av en fullgod pendeltågslinje mellan regionerna Sörmland och Stockholm, med fullgod service veckans alla dagar. Som bekant stannar regionaltåget endast i Gnesta, Södertälje syd och Flemingsberg på väg norrut. 

 

I kontakter med Region Stockholm svarar man att Region Sörmland äger frågan och här svarar trafikansvariga regionråd att det är regionaltågen som gäller, bland andra regionrådet Monica Johansson (S), efter skrivelser från Föreningen Gnestapendeln. Detta är bekymmersamt. Föreningen Gnestapendeln företräder resenärsintresset och ser med oro på den aviserade neddragningen till tvåtimmarstrafik helger på linje 48. Region Sörmland borde vara stolt över de komplementära trafikslagen, regionaltåg och pendeltåg, vilka binder ihop regionerna och tjänar samhällsnyttan.  

 

Bevarad och gärna utvecklad trafik på linje 48 borde inte vara en partiskiljande fråga i vår del av regionerna. Valrörelsen 2022 kommer säkert, bland annat med Föreningen Gnestapendelns bevakning, innehålla nämnda pendeltågtrafikfrågor lokalt och regionalt. Det är redan nu "upp till bevis" för de lokala politiker vilka sagt sig stödja en bevarad kvalitet och turtäthet på linje 48 veckans alla dagar. Föreningen Gnestapendeln,  ideell, politiskt obunden, kommer att följa upp varje steg som tas politiskt. Politiker: Se till att gentemot Trafikverket anmoda om spårlägen i trafiken på linje 48 med bevarad entimmestrafik under helgerna! 


Ämnen du kan följa