Den som vill växa borde ha koll på vattnet

Debatt 22 oktober 2021 05:39
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vattenfrågan är en av de hetaste frågorna bland de medborgare som Vänsterpartiet talat med. Bevattningsförbud har legat sedan 23 Juli 2018. Lägg därtill att vattenkvaliteten på det vatten som distribueras är dålig. Vi i Vänsterpartiet ställer oss frågande till hur vi har kunnat hamna i detta läge där vi är, att vattenförsörjningen till kommunens invånare är hotad. Att detta inte varit en del av den expansion av kommunen som verkar vara den styrande majoritetens högsta önskan. Innan man expanderar i befolkning bör väl grundläggande infrastruktur vara på plats?
 

Redan 2013 gjordes det en rapport som presenterade en rad åtgärder som behöver göras i vattnets distributionsnät. Nu är det 2021 och enligt delårsrapporten framgår att VA-enheten har stora kostnader utöver vad som är budgeterat, detta underskott kommer enligt rapporten från lagning av läckor i kommunens VA-system. I den revisionsrapport som finns i handlingarna till kommunstyrelsen den 11 oktober gjord av PWC för uppföljning av den tidigare rapport från 2013 framgår det att åtgärderna av punkter som påvisades 2013 fortfarande inte är genomförda. Rapportens bedömning säger att ”kommunstyrelsen inte beaktat revisionens rekommendationer kopplat till underhålls- och förnyelseplaner samt saneringsplan i tillräcklig omfattning”. 

Rapporten riktar också kritik till de budgetposter som finns för år 2020 och 2021 för det är inte tydligt specificerat vad detta avser. Den inventering som 2013 sas att den skulle genomföras är heller inte genomförd. Nytt IT-system för att underlätta kom på plats 2014 enligt rapporten men data har inte matats in. Det betyder att vi fortfarande i dag 2021 inte vet skicket på kommunens VA-system. 


Vänsterpartiet anser att det är anmärkningsvärt att de 11 miljoner som varit avsatta för investeringar i stället har använts till akuta lagningar i VA-systemet. Vänsterpartiet vill se en tydlig plan i hur inventering och utbyte av dagens VA-system ska genomföras. I rapporten från Norconsult framgår det i rapportens slutsats att kommunen har stora förluster i distributionsnätet. Att detta åtgärdas och en plan tas fram är därför av yttersta vikt. Det skulle även ge positiv effekt på att produktionsbehovet av dricksvatten kommer att minska, alternativt att nya fastigheter skulle kunna kopplas på innan ny ledning eller vattenverk är på plats. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Kommunen varnar för bluffsamtal om spolningar av vattenledningar: "Riktar sig mot äldre"

Vattnet blir allt dyrare – Trosa bland landets raketer

Gnesta

Tusentals kubikmeter dricksvatten läckte ut: "Klart att det påverkar grundvattennivåerna"

Gnesta

Nyborrad brunn kan göra stort byggprojekt möjligt