Dags för männen att på allvar kämpa mot kvinnoförtryck

Nyköping 3 maj 2021 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren om Kvinnovåldet den 24/4.

Tack Marcus Pehrsson för din utmärkta insändare. Jag har länge väntat på att någon mansperson skall yttra sig i debatten. Män borde i rimlighetens namn vara intresserade av en mer nyanserad debatt. Mäns våld mot kvinnor och barn är avskyvärt och borde bekämpas till varje pris. Men det finns ju även en stor majoritet av män som skäms över de mansideal som sprids i populärkulturen, där männen dominerar genom våld och sexuellt förtryck av kvinnor. 

Kvinnorna framställs i huvudsak som urblåsta sexobjekt som kan behandlas hur som helst. Denna kvinnosyn pumpas ut i olika våldsfixerade TV-serier och våldsfilmer. Jag tycker att SVT, Netflix med flera borde inse att denna typ av serier och filmer är farliga för opinionsbildningen av hur män ser på kvinnor. Män som bara ser på den här typen av filmer får naturligtvis en helt snedvriden bild av kvinnan. Det finns fullt av intelligenta, välutbildade kvinnor som fått nog, redan när Metoo-debatten kom igång 2017. Men sedan dess verkar kvinnovåldsdebatten ha tonats ner. 

Det behövs en motsvarande debatt om männens ansvar för mediebilden av kvinnoförtrycket. Majoriteten av vanliga män borde samlas och ta avstånd från den mansroll som framkommer i olika våldsfixerade TV-program. De borde kunna visa samma mod som kvinnorna och protestera mot de missförhållanden som råder. Hela samhället skulle vinna på om männen tog sitt ansvar för den uppkomna situationen och inte hela tiden försöker att blunda för det kvinnoförtryck som sprider sig i media.
 

Gråsosse

Ämnen du kan följa