"Skrota biståndsenheten i Gnesta"

Gnesta 19 september 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Gnestas politiker pressar nu socialförvaltningens verksamheter till större ekonomisk effektivitet. Detta efter miljonunderskott 2019 och hittills också under 2020. Kommunalrådet Håkan Ekstrand (C) säger i SN 7/9: ”Det har varit underskott ett tag, nu måste det bli verkstad.”

Mycket av politikernas krut riktas mot hemtjänsten. Där är för mycket arbetstid i förhållande till den tid biståndsenheten har beviljat brukarna. Här finns ett systemfel. Man har byggt en organisation med för stort glapp mellan biståndsbedömare och hemtjänstpersonal. Biståndsbedömaren ser inte hemtjänstpersonalens arbetsprestationer.

De ser bara tidrapporteringen på personalens mobiltelefoner. Biståndshandläggaren räknar utifrån tidsschabloner ut hur lång tid hon tror att olika hjälpinsatser hos en brukare ska ta. I verkligheten behöver en brukare med stort omvårdnadsbehov olika mycket hjälptid beroende på att hälsotillståndet varierar från dag till dag. Hos sådana brukare måste man alltid kunna lägga in en bufferttid.

När politikerna pressar hemtjänstpersonalen att lägga in fler brukare per arbetsdag, slits undersköterskan mellan ambitionen att ge brukaren god omvårdnadskvalitet och politikernas krav på att hushålla med budgeterade pengar. Det leder till utbrändhet, att många slutar, kanske lämnar yrket och att undersköterskor ersättas av ny outbildad arbetskraft. 
Nej, skrota äldreomsorgens biståndsenhet. Låt hemtjänstgruppens enhetschefer bli hemvårdsassistenter igen. Låt dem både biståndsbedöma brukare och assistera sina undersköterskor i arbetet med en god hemvård.


Ämnen du kan följa