Kraften måste fram och staten punga upp

Nya kraftledningar kräver att statens bolag ser till att punga upp.

Ledare 3 december 2021 05:24
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Läs gärna debattartiklarna i gårdagens och dagens SN. Behovet att av öka kraftöverföringen i Sörmland är uppenbart. Mer el krävs för en mer hållbar industriproduktion, exempelvis vid SSAB i Oxelösund, och för mer av grön tillväxt i näringslivet. Framtiden skrivs av förnybart och nytänkande företagande.  

Kraften måste fram, skriver Socialdemokraternas Monica Johansson och Moderaternas Daniel Portnoff som företrädare för regionala utvecklingsnämnden. Absolut, det är så. Det behövs fler kraftledningar och bättre planering, skriver Centerpartiets Mattias Claesson och Martina Johansson i dagens SN. Utan tvekan är det också så.

Vare sig regeringar eller myndigheter har tänkt eller planerat tillräckligt i den här frågan. Nu krävs en smart process. Än så länge har ingen rakt ut krävt att markägare, naturvärden eller annat ska köras över för att kraften ska fram. Det vill till att sådana instinkter hålls hårt nedtryckta. 

Jord- och skogsbrukets produktionsförmåga är en central kraft i omställningen till ett grönare samhälle på förnybar grund. Det som odlas och växer ger livsviktiga resurser för morgondagen. Odlingskraft som nollas eller förstörs drabbar oss alla. Inte heller sköra naturvärden ska klampas in på, utan fullt ut övertygande argument.

 

Nya kraftledningar krävs på många håll, främst i Syd- och Mellansverige. Staten och statens bolag får se till att agera lösningsinriktat för att detta ska bli möjligt. Kör inte över, samåk. Det måste till fullt ut skälig ersättning och/eller arrenden för de intrång som görs. Politiken, staten och dess bolag måste erkänna andra samhällsviktiga intressen och säkra en marksnål utbyggnadsprocess. Om det kräver att statliga aktörer smörjs med sänkta avkastningskrav och/eller ägartillskott, må så vara. Kraften måste ju fram.

 

Rättelse (3/12)

Den debattartikel från Centerpartiet som jag hänvisar till i fredagens kortledare (3/12) om kraftförsörjning kommer först i måndagens pappers-SN. Jag hade blandat ihop två publiceringsdatum, pinsamt nog eftersom det är jag som är ansvarig redaktör för dessa debattartiklar. I dag kan ni läsa Sverigedemokraternas syn på behovet av kärnkraft.

Olof Jonmyren, politisk redaktör och debattredaktör


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa