Nya kartor ska minska viltolyckorna

Vilolyckorna ökar kraftigt i Sörmland. Nu intensifieras arbetet med att vända trenden - men åtgärderna lär dröja till 2021.

Sörmland 5 december 2019 04:32

Fram till sista november i år hade 3 429 viltolyckor i Sörmland inrapporterats till polisen. Det visar statistik från Nationella viltolycksrådet, som är ett nationellt samarbetsorgan där bland annat Polismyndigheten, Trafikverket, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna ingår. 

Under samma tidsperiod i fjol hade 2 966 olyckor anmälts, en ganska markant ökning i år alltså. Och sett över de senaste fem åren har viltolyckorna i Sörmland blivit fler varje år. Bara mellan 2014 och 2014 har antalet ökat med 58 procent, mellan januari och december.

Siffrorna följer utvecklingen i övriga landet. Drygt 63 000 olyckor med vilt inträffade i fjol.

– Trenden är stigande. Ungefär 63 000 är polisrapporterade olyckor, men det finns ett mörkertal. Man kan nog tänka sig att det egentligen är 75 000 olyckor, säger Anders Sjölund, nationell samordnare för naturfrågor på Trafikverket.

Det krävs åtgärder för att få stopp på utvecklingen. För att underlätta planeringen kring vad som behöver göras och var, har Trafikverket utvecklat nya viltolyckskartor. Genom dessa hoppas man få en bättre överblick kring olycksfrekvensen på vägarna.

– Vi får ett mycket bättre och säkrare material jämfört med tidigare. Systemet uppdateras kontinuerligt och vi kan samla material från längre tidsperioder och se utvecklingen på vägarna över tid, säger Anders Sjölund.

Tänkbara åtgärder för Trafikverkets del handlar om att sätta upp viltstängsel eller anlägga så kallade faunapassager där djur kan passera ostört. Samtidigt hoppas man att informationen från de nya kartorna ska utgöra ett underlag för gemensamma insatser från aktörerna inom Nationella viltolycksrådet.

Som kartan ovan visar så är vissa vägsträckor i Sörmland särskilt olycksdrabbade, inte minst delar av riksväg 53 mellan Nyköping och Sparreholm. Det är också troligt att åtgärderna utförs först längs de mest utsatta sträckorna.  

– Det ligger nära till hands att tro det iallafall, sedan styr budget. Pengarna finns ju nationellt och är det vägsträckor i andra delar av landet som drabbats värre, så kanske det blir så att man utför åtgärderna där först, säger Mikael Alm som är projektledare inom Trafikverkets region Öst.

Han fortsätter:

– Men Sörmland sticker ut litegrann, olyckorna ökar mer här än i grannlänen.

Finns det planerade åtgärder i Sörmland inför 2020?

– Inga större åtgärder som jag känner till. Men till våren ska vi påbörja en analys tillsammans med Nationella viltolycksrådet och det kan vara så att man identifierar sådant som snabbt kan åtgärdas.

Mikael Alm berättar att arbetet 2020 framförallt handlar om att de olika aktörerna inom viltolycksrådet tillsammans ska analysera olycksstatistiken och identifiera de bästa lämpade insatserna inför 2021.

Viltstängsel finns i dagsläget längs hela E4 och E20 genom Sörmland, samt på kortare sträckor på riksväg 55. Mikael Alm menar dock att det finns många andra typer av lösningar, som kanske är säkrare och smartare.

– Stängslet ser till att det inte sker olyckor just där, någonstans tar det slut och då kanske djuren lär sig att gå dit istället. Det är viktigt att jobba med säkra passagemöjligheter.

– Jag hoppas till exempel mycket på tillfällig skyltning, att vi på Trafikverket får information om var det kommer planteras begärliga grödor som lockar till sig vilt. Då vet vi redan långt innan var vi ska sätta upp skyltar och varna trafikanterna.

Viltolyckor i Sörmland

Antalet polisanmälda olyckor i länet mellan 1 januari-30 november de senaste fem åren.

2019 3 429

2018 2 966

2017 2 876

2016 2 609

2015 2 259

2014 2 164

Källa: Nationella Viltolycksrådet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tobias Johannesson

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

JO utreder kommunernas kritiserade mörkläggning

Sörmland

Här nakenbadar de i Sörmland: "Inget erotiskt snabbköp"

Sörmland

Antikroppstester mer än dubbelt så dyra i Sörmland: "Olyckligt"

Sörmland

Resenärer rasar: "Har man ingen smartphone kan man inte åka med bussen"

Sörmland

Stor brist på lärare i Sörmland – tusentals måste anställas

Visa fler