Markkabel bra både för SSAB och landsbygden

Insändare 23 oktober 2021 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående nyhetsartikeln "Amloh (S): "Vore en katastrof för jobben i Oxelösund" publicerad den 15 oktober.

Sofia Amloh, det är klart att det är en katastrof för jobben, skogen, miljön, ekonomin och de fina naturvärden vi har i Sörmland om den här luftledningen blir av. Om det istället blir som vi i föreningen Gräv ner - för markkabel i Södermanland/ fd HedOx förordar, en markkabel, så värnar vi om jobben på SSAB samtidigt som vi värnar jobben på landsbygden och dess möjlighet till utveckling. 

Dessutom ser vi till att värna besöksnäringen och alla jobb den skapar på den Sörmländska landsbygden. Det är med markkabel som vi skapar förutsättningarna för SSAB och den Sörmländska landsbygden på det bästa sättet. Samtidigt bevarar vi mer värdefull naturmiljö eftersom markkabel är mer marksnål.

Våra folkvalda får inte glömma bort att representera alla invånare i Sverige. Det kan bli en fara för miljön och för demokratin när helheten glöms bort. Att lyfta blicken en aning över horisonten kan innebära en ökad grad av problemlösning och att just detta projekt redan varit igång. Våra medlemmar säger nästan undantagslöst ja till det intrång det trots allt blir om man väljer en modern teknik och lägger kabeln längs med befintliga vägar, järnvägar och under de luftledningar som redan finns.

Man kan inte rädda klimatet med att skada miljön.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Vattenfalls planerade kraftledning

Insändare: Sörmland skall inte vara något el-experiment.

Insändare: Markkabel kräver mindre underhåll än luftkabel

Insändare: Markledning till SSAB snabbare process

Insändare: Vattenfall försenar fossilfritt stål?

Amloh (S): "Katastrof för jobben i Oxelösund om kraftledningen inte alls blir av"

Visa fler
Läs mer!

Ledare: Vad fick Bryngelstorp att toppa vaccinationslistan?

Ledare: Kraften måste fram och staten punga upp

Ledare: Såsom i Gävle – så ock i Nyköping och Trosa

Sörmland

Gamla slogans och nya visioner i kommunerna

Debatt

Debatt: Ett fossilfritt Sverige blir fantastiskt med markkablar