Å nej, en fästing! Känner du igen dig?

Om du har otur drabbas du av TBE, en allvarlig sjukdom som kan leda till livslånga biverkningar, omfattande sjukvård och långvarig sjukskrivning.

Sörmland 17 juli 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varje fall som kan undvikas medför stora kostnadsminskningar för samhället. Dessutom ett minskat lidande för drabbade. Detta vill vi göra något åt.

 

Sedan 2018 är TBE-vaccin avgiftsfritt för barn i Sörmland, tack vare Vänsterpartiet. Detta är vi mycket glada för. Sörmland är nu moget att ta ett till steg.

 

Pandemin har påverkat vaccinationsviljan. I Sörmlands Nyheter läser vi att januari-maj 2020: ”gav regionen totalt 2 358 doser mot TBE. Under samma period i år var det 1 737. Och i jämförelse med åren innan dess är det en stor minskning: 2019 gavs 7 245 doser och 2018 knappt lika många. Totalt handlar det om en halvering bland givna doser till vuxna och två tredjedelar färre till barn.” 

 

Pandemin har lockat ut många i skog och mark. Varmare klimat leder till en ökad spridning. Sörmlandskusten och Mälardalen räknas som Sveriges högriskområden. Förra året anmäldes 21 TBE fall i Sörmland dessa var 11-60 år. 19 av dessa var inte vaccinerade mot TBE, övriga hade bara fått en dos vilket inte ger skydd mot sjukdom.

 

Ett fullgott skydd innebär tre vaccintillfällen á ca 450 kr styck under det första året och sedan påfyllning. Det är tydligt att det blir en klassfråga när det kommer till möjligheten att skydda sig mot TBE. För en barnfamilj kan kostnaden för en vaccinering överstiga hela semesterkassan.

 

Vänsterpartiet har i Östergötland fått igenom avgiftsfri TBE-dos för hela befolkningen, Sörmland bör ta efter. Regionledningskontoret i Östergötland bedömer: ”att den totala kostnaden för hjärnhinneinflammation orsakad av TBE uppgick till ca 7,3 miljoner kr under 2019. Antalet patienter uppgick till 34 stycken och genomsnittskostnaden per patient var ca 215 000 kr.”

 

Att vaccinera sig mot TBE i ett högriskområde som Sörmland ska inte vara en fråga om klass. Full vaccinering är kanske ogörbart för den som lever under ekonomisk utsatthet. Vi ser, med Östergötland som exempel, att vårt förslag kan innebära en besparing för skattebetalarna.

 

Vi har utifrån TBE-läget i Sörmland lämnat in en motion med andemeningen att vuxna personer över 19 år och som vill TBE-vaccinera sig i Sörmland betalar för vårdbesöket men inte för vaccindoserna och att vaccinbesök för TBE skall ingå i högkostnadsskyddet.

 

En investering i ett subventionerat TBE-vaccin i Sörmland är en satsning i bättre folkhälsa och en bättre samhällsekonomi. 


Ämnen du kan följa