Hot om våld på jobbet kräver ständig uppsikt

Arbetet mot hot om våld på jobbet kostar tid och resurser, men det är värt det.

Trosa 13 januari 2021 05:58
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Ingen ska behöva bli hotad på jobbet. Ändå kommer det att ske. Det är ett dilemma. 

Vi är alla olika rustade för att hantera en situation där någon blir våldsamt hotfull, men det är likväl alltid en riskfylld situation. Risken att utsättas för hot om våld – och att utsättas för våld – varierar från yrke till yrke. En del hotfulla situationer uppstår i mötet människa och människa, andra via meddelanden och trakasserier, bland annat i sociala medier. Det händer inom polis och rättsväsende, inom sjukvård och omsorg, inom skola och socialtjänst, inom medier och handel. Som yrkesmänniskor blir vi olika vana vid att hamna i sådana lägen, men alla behöver ha koll på riskerna. 

 

De flesta av oss varken hatar eller hotar andra, många har långt till egen våldsamhet mot andra. Det är sunt. Men ändå händer det. Som i det fall på Ica Trossen i Trosa som SN:s läsare kunde ta del av i tisdagstidningen. 

Butikschefen Jens Cederholm utsattes för hot om våld, när han försökte avvisa en grupp unga män som betedde sig illa, från affären. Den hotande unge mannen har nu dömts för brottet. Det sistnämnda är ack så viktigt, att samhället markerar att hot om våld inte kan ske ostraffat är A och O. Inte minst måste det vara skarpt nog för att också avskräcka andra.

Den som drabbas av hotet behöver ha kunskap om risker och inte stå ensam.

”Vi vet hur vi ska agera. Hade det blivit handgemäng hade jag gått därifrån. Arbetet går ut på att vi ber dem att lämna butiken, sedan ska vi kontakta väktare och polis. Vi har också en hög personaltäthet vilket ger en trygghet”, berättar Cederholm för SN

Det han förmedlar är viktigt för många arbetsplatser, inte bara inom handeln.

 

Det går inte att helt eliminera risken för hot om våld eller liknande för den som möter eller har med andra människor att göra i sitt arbete. Men varje arbetsplats måste ha en beredskap för hur sådana lägen ska och bör hanteras. Vad som är en klok strategi att följa, hur risker för medarbetarna ska minimeras och hur de kan och bör finna stöd hos varandra. Samt, inte minst, hur det ska larmas.

Sju procent av alla anmälda arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro är orsakade av hot eller våld på arbetsplatsen, enligt Arbetsmiljöverket. 

I dess rapport Arbetsmiljön 2019 framgår att en av tio män och två av tio kvinnor utsattes för våld eller hot om våld i arbetet minst en gång under den senaste 12-månadersperioden. Dessa andelar i statistiken har varit ungefär desamma sedan 2011, noterar verket. En del risker är omöjliga att helt motverka, ändå måste man fortsätta försöka, att förbättra och förebygga.

 

Ett förebyggande arbete för att motverka risker som hot om våld behövs i princip på alla arbetsplatser – och det är värt att ta sig den tiden, för arbetsgivare såväl som arbetstagare. Situationer där man jobbar helt ensam, exempelvis busschaufförer, förtjänar särskild uppmärksamhet – som lättåtkomliga larm, teknisk övervakning och skyddsutrustning med mera.

Där det går att undvika ensamheten är det vettigt att göra så. En del riskfyllda situationer är lättare att förutse, men annat kan komma betydligt mer överraskande. Ju fler på en arbetsplats, arbetsledare såväl som övriga anställda, som vet vad som är lämpligt att göra om en hotfull situation skulle uppstå desto bättre. Det finns en given trygghet i att veta att någon som ser också larmar – eller på annat sätt verkar för att motverka riskerna i situationen.

Olof Jonmyren

Ämnen du kan följa