Skogsbolagens mantra – avverka nu

Nyköping 14 september 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till insändare ”Avverkning av skogen –ren miljövinst ”Johan Wachtmeister, 210902

Johan Wachtmeioster, Christeholm, utanför Nyköping, menar i en insändare att avverkning av skogen intill E4.an (etablering av Biltema) är en ren miljövinst.

Huvudmotiveringen är att skogen här är färdigvuxen (ur ekonomisk aspekt) och att träden nu slutar fånga koldioxid och istället avger koldioxid. Vidare att huggs träden inte ned kommer koldioxiden att frigöras tillbaka till atmosfären.

Nämnde Johan agerar som en initierad sprattelgubbe direkt styrd från styrelserummen i svensk skogsindustri.

Det han framför i sina rader är ren trams.

Rapport på rapport från forskare under en rad år, inte minst från SLU i Sverige menar på att gammelskog inte alls avger koldioxid. Internationella undersökningar och rapporter likaså. För inte så länge sedan redovisades i ansedda tidskriften Nature att gammalskog binder koldioxid, inte minst i marknivå genom alla svamptrådar.

Johan Wachtmeister, från en miljö där marknaden är allena rådande och riktmärke för agerande, tar till sig utbasunerandet från skogsbolag och deras påkostade organ (tidningar) där slutavverkning är det som gäller. 

Du ska veta Johan, att jag har full koll på svenska skogsbolag, får dagligen info från dem och nämnda tidskrifter från drygt 10 skogsbolag. Så jag vet hur de verkar och vad de vill.

Därför är ditt uttalande i SN klockrent i deras optimala mantra: avverka nu, imorgon kan marknaden vara sämre.


Ämnen du kan följa