Vi har råd med framtiden!

Nyköping 1 september 2021 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den senaste rapporten från FNs klimatpanel IPCC varnar om de ödesdigra konsekvenser som väntar oss om världens länder inte agerar kraftfullt nu. När Parisavtalet klubbades hösten 2015 lovade världens makthavare att ta klimatansvar. Det är inga nyheter att vi befinner oss i en klimatkris och hur vi agerar under de kommande tio åren är avgörande om vi ska undvika de värsta scenarierna.

Det är dags att gå från ord till handling och snabba på klimatomställningen. SSU vill ha en ambitiös investeringspolitik för en snabbare och rättvis omställning som tar oss ur klimatkrisen. Klimatkrisen är vår allas gemensamma ansvar. Genom en stark välfärdsstat möjliggör vi att varje enskild kan göra sitt för att minska sina utsläpp.

För att nå klimatmålen måste vi gå mot en cirkulär ekonomi där alla varor och produkter är förnybara eller återvinningsbara och fossila bränslen måste fasas ut. Det behövs en statlig investeringsbank för den gröna omställningen där det riktas 100 miljarder per år för utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik, forskning och innovation för industrins omställning, elektrifierade transporter, höghastighetståg och energieffektiva hyresrätter som löser bostadsbristen.

IPCC-rapporten är en varning om den framtid som kan vänta oss om vi inte förändrar vårt sätt att leva. Hur vi agerar under de kommande åren är avgörande om vi ska undvika det värsta tänkbara. En Green New Deal är vägvalet för en rättvis och snabb omställning. Det kommer att kosta, men vi har råd med varandra och framtiden.


Ämnen du kan följa