Behovet av det nära och det trygga

Tanken med barnmorskeledda kliniker är ett exempel på hur Centerpartiet söker det mer nära i vården.

Sollefteå kommun 2 oktober 2019 05:52
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

När Centerföreträdare får prata behoven av bättre vård så börjar det med kravet på utbyggd primärvård, men också ambitionen att flytta bra vård närmare människor på landsbygd såväl som i stad. 

Vid helgens stämma i Karlstad antogs ett nytt program för den C-märkta vårdpolitiken. I detta återfinns bland annat krav på en ny primärvårdsreform, att betydligt fler än i dag ska få en fast läkarkontakt, från dagens 42 procent av patienterna till 90 procent inom fem år. Ett annat krav är att specialistutbildade sjuksköterskor ska ges ökade möjligheter att skriva ut läkemedel, men även kunna ta över läkaruppgifter som att gå rond och skriva ut patienter. Utveckling av vårdmöjligheter och yrkesförutsättningar ska kunna gå hand i hand.

Särskilt fokus den här gången lade C-ombuden på mödravård och förlossningsvård. Detta område har aktualiserats av nedläggningar av BB-mottagningar i delar av landet, exempelvis Sollefteå, platser där avståndet till nästa sjukhus är betydligt längre än vad som är fallet i exempelvis Mälardalen. 

För den som vill att hela landet ska få rimligt nära till bra vård, är det här en diskussion att ta. Ett omdebatterat förslag som fick stämmans stöd var möjligheten att inrätta barnmorskedrivna kliniker, enligt norsk förebild. Det är inte en radikal omstöpning av förlossningsvården och mödravården. Mer ett försök att söka småskaliga alternativ till sjukhusens kliniker, för förlossningar av normalfallet, samt att bredda yrkesmöjligheterna för landets barnmorskor. Exempelvis för de barnmorskor som inte trivs med att jobba i det storskaliga. 

Bland kritikerna fanns flera erfarna regionpolitiker, som gärna ville peka på behovet av att först säkra förlossningsvården på sjukhusen, med närhet till läkare och akutinsatser vid komplikationer. Förespråkarna lyfte fördelen med att kunna komplettera befintlig vårdorganisation. Att blivande mödrar – som redan har fött ett barn utan komplikationer - så långt som det är möjligt ska kunna välja hur de vill ha det. 

Båda sidor hade starka argument. Det är lätt att vilja men ofta svårt att välja mellan två goda ting.

Det är bra att Centerpartiet med idog envishet söker nya vägar till en närmare vård, att motverka växande avstånd som följer på hård centralisering, inte minst i regioner med minskande befolkning. Det är lätt att säga sig vara landsbygdens vän, men för de partier som inte söker nya, närmare sätt att lösa eller möta lands- och glesbygden specifika problem blir detta mest en läpparnas bekännelse.

En ordning med mindre barnmorskedrivna kliniker är ett försök, det behöver inte vara det svar som söks för glesbygden. Faktum är att det i sin utformning lika gärna kan visa sig vara ett alternativ i storstäder. Stora enheter, köer och osäkerhet om att få plats på ”rätt” sjukhus när det väl gäller, kan också öka efterfrågan på något mer nära.

Olof Jonmyren

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Södermanlands län

Christina i väntan på tandvård: "Maktlös"

Sörmland

Psykisk ohälsa hos vårdpersonal i pandemins spår

Gnesta

Politiker efter coronakrisen: Inför kommunala läkare

Sörmland

Brister och allvarliga risker på fem boenden i Sörmland

Eskilstuna

IVA-sjuksköterskan Eveline, 37: "Då kom det en tår"

Visa fler