Tillsammans kan vi förbättra hemtjänsten

Gnesta kommun 9 november 2019 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till insändare "Lyssna på personalen inom hemtjänsten" publicerad 4 november.

Jag delar din upplevelse Lena, att personalen inom hemtjänsten gör ett fantastiskt jobb vilket också visar sig i brukarenkäter och insändare där vi ser beröm gällande hemtjänstpersonalen. Det känns fint!

Jag tar mitt politiska engagemang på allvar och har därför varit ute på hela arbetspass, med såväl dag- som nattpersonal, för att skaffa mig en bild av den arbetssituation som vår hemtjänstpersonal har.

Men – jag delar också brukares och anhörigas oro när det kommer rapporter om att våra brukare inte får de insatser som de har rätt till, vilket föranlett Lex Sarah-utredningar och avstängningar av personal.

Frågor rörande arbetsmiljö är prioriterade i socialförvaltningen. Förutom kommunens verksamhetssystem där alla medarbetare har möjlighet att skriva in tillbud som rör arbetsmiljön har man inom hemtjänsten även schemalagda arbetsplatsträffar, där alla ges möjlighet att säga sin mening. Jag förutsätter att personalen tar vara på den möjligheten och tillsammans med cheferna tar ansvar för arbetsmiljön.

De flesta medarbetare vill göra ett bra jobb och gör det. Dessa medarbetare uppskattar att vi tar tag i problem, och för deras och våra brukares skull är det viktigt att medarbetare och medborgare fortsätter rapportera eventuella brister och risker. Genom att påtala brister och göra förändringar kan vi förbättra både personalens arbetsmiljö och den vård och omsorg vi erbjuder.

Det är min förhoppning att vi gemensamt, och med samtal med varandra i stället för om varandra, kan uppnå mer genom att samverka kring förbättringar för såväl brukare som personal.

Ingrid Jerneborg Glimne (M), ordförande Socialnämnden i Gnesta

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Gnesta

Stark odör stör nära reningsverk: "Går inte att beskriva"

Ledare

Återinförd fastighetsskatt blir förödande

Gnesta

Påstått VVS-företag försökte lura sig in i hem

Ledare

Screeningstoppet kostar kvinnoliv

Gnesta kommun

Gnestabon anordnar fyra dagars ridtur

Visa fler