Personalen kommer kunna påverka scheman

Oxelösunds kommun 10 oktober 2019 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vård- och omsorgsnämndens svar på undersköterskeupproret i Oxelösund. Vård- och omsorgsnämnden tog emot underskrifter och krav från undersköterskeupproret i samband med septembers nämndsammanträde. I materialet ställs krav om inflytande över schemaläggning och att delade turer ska arbetas bort. Vi har full förståelse att en omorganisation är en stor omställning och att det tar tid och energi att göra en förändring. Vi uppskattar engagemanget och det vi ser är att vi behöver göra detta förändringsarbete tillsammans med personalen. 

Som svar på undersköterskeupproret krav så vill vi hänvisa tillbaka till den genomlysning som genomfördes av en extern revisionsfirma, PWC. Den visade att endast ungefär hälften av personalens arbetstid utförs hos brukaren. Detta leder till att kostnaden för hemtjänsten i Oxelösund fördelat per utförd timme är 80 procent mer än referenskommuner. 

Därför måste äldreomsorgsförvaltningen göra åtgärder för att minska kostnaden per utförd timme så som ändringar i personalens scheman. Nuvarande schema såväl som kommande läggs med utgångspunkt i brukarnas behov och när på dygnet det behövs personal. Personalen kommer dock kunna till viss del påverka den egna arbetstiden såväl som att rapportera brister och risker med det nya schemat. 

Vård- och omsorgsnämnden anser att hemtjänstpersonalen har en viktig roll i att ta tillvara på brukarnas behov och önskemål och samtidigt skapa möjligheter för att justera när på dygnet insatser ska planeras. När insatserna är jämnare fördelade under dagtid kan antalet delade turer minskas. 
 

Vård- och omsorgsnämnden, genom ordförande Linus Fogel

Ämnen du kan följa
Läs mer
Sörmland

"Bara" 48 personer coronavårdas på sjukhus i Sörmland

Sörmland

Julias pappa dog efter miss med coronatest: ”Han var dödsdömd från dag ett”

Nyköping

Nu erbjuder regionens vårdcentraler digitala hembesök

Sörmland

1600 planerade operationer har skjutits upp i länet

Sörmland

Sörmlands smittskyddsläkare: "Man kunde ha gjort mer"

Visa fler