Det krävs krafttag för handeln i Oxelösund

Allt fler Oxelösundsbor väljer att handla på andra orter.

14 oktober 2016 05:00

Det kan utläsas i statistiken från HUI Research, bransch organisation Svensk handel.

Trenden visar en tydlig nedgång i att allt färre handlar sällanköpsvaror (dit hör enkelt talat allt annat än livsmedel och dyrare kapitalvaror)

Den trenden måste brytas om inte vi som bor i Oxelösund anser att det kvittar att åka till grannkommunen för att handla. Eller att ta det så lätt som den socialdemokratiska ledningen anser – vi hoppas på högre inflyttning och att fler kommer att handla lokalt. Det duger inte.

Här krävs krafttag för att ändra en långvarig lokal trend från 2007 tills i dag där inköpen minskar från 40 till 25 procent av invånarna som handlar sällanköpsvaror.

Kommunen bör ta på sig ledartröjan och samla olika aktörer. Det som görs i dag räcker tydligen inte. En handlingsplan bör tas fram. Det kan också behövas en koordinator för handel och utveckling. Om inget görs finns stor risk för att fastighetsägare står med tomma affärslokaler över tid. Ett sådant Oxelösund vill säkert ingen se.

Dag Bergentoft (M)

Oxelösund

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!