Oxelösunds placering duger inte

"Oxelösund är i behov av ett starkt och tydligt ledarskap som visar vägen för ett ambitiöst tillväxtmål som lierar med vision 2025".

22 oktober 2016 05:00

Glädjande blev Oxelösund årets raket 2014 i Svenskt Näringslivs ranking. Efter att under många år legat i botten träsket, kraftsamlade kommunen och kom på plats 134 av 290 kommuner. En stagnation 2015 för att 2016 tappa 36 placeringar till plats 171.

Service och attityder till företag, tillämpning av lagar och regler är några delar där kommunen tappar. Med en dominerande arbetsgivare som SSAB krävs det att jobba både med de företag som finns samt att nya företag kommer till orten som nya företag som startas. Nya tjänsteföretag skulle göra sig bra i Oxelösund. Här krävs en attitydförändring hos kommunpolitiker på vänsterkanten.

Det finns en handlingsplan med mål och strategier för att förbättra näringslivsklimatet som dessutom kallas för "affärsplan". Målet är topp 100, år 2018.

Då duger inte årets ranking.

Oxelösund ska givetvis präglas av livskvalitet, attraktiva boendemiljöer och spännande förnyelseprojekt. Företagsklimatet ska vara gott och antalet nya företag ska öka tydligt. Förutsättningarna finns.

Här krävs även krafttag över det stora tappet över tid av sällanköpsvaror i kommunen.

Oxelösund är i behov av ett starkt och tydligt ledarskap som visar vägen för ett ambitiöst tillväxtmål som lierar med vision 2025.

Dag Bergentoft (M)
Oxelösund

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!