Sigvard ”Sigge” Johansson har gått bort och lämnat sin familj och alla vänner. När jag försöker hitta de ord som bäst beskriver den Sigge, som vi har arbetat tillsammans med, blir de många. Mest kännetecknande är nog lågmäld och ödmjuk. Men också brinnande och envis. Egenskaper som vi i NK-villans vänner upplevde och fick stor glädje och nytta av.

Sigge var ju en viktig motor i bildandet och utvecklingen av föreningen NK-villans vänner. Han var en av dem som gjorde en namninsamling som protest mot kommunens planer på att sälja NK-villan. Flera än tusen Nyköpingsbor undertecknade uppropet och det fick ansvariga i Nyköpings kommun att avbryta försäljningsplaneringen och med detta stora stöd i ryggen bildade en liten grupp där Sigge ingick; föreningen NK-villans vänner, som för övrigt firar tioårsjubileum i år.

Han fanns med som mycket aktiv styrelseledamot, bland annat som sekreterare, under flera år och fortsatte sedan att ge föreningen sitt stöd på olika sätt. Sigge engagerade sig djupt i NK-historien allmänt men framförallt i Nyköping. Hans stora kunnande kom till stor nytta för oss i föreningen men framförallt för att öka allmänhetens kännedom om NK och dess enorma betydelse för Nyköpings utveckling.

Ett mycket bra exempel på detta är boken ”NK-epoken i Nyköping 1904–1973”, initierad av Nyköpings Hembygdsförening, och där Sigge svarade för texten.

Lågmäld, brinnande, envis och ödmjuk och kunnig – kännetecken på en verklig eldsjäl. Sådan var Sigvard ”Sigge” Johansson och han fattas oss.