Vad vill kommunen med ridverksamheten i Stjärnholm?

10 juni 2018 07:18

Ridskola Vi har med intresse tagit del av insändare i SN om föreningslivet i Oxelösund, nu senast från ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, vänsterpartisten Patrik Renfors (SN 8/8).

Stjärnholms ryttarförening är Oxelösunds största förening med cirka 400 medlemmar, varav cirka 350 barn och ungdomar. Ridskolan är kommunens största ”fritidsgård”, öppen sju dagar veckan. Vår verksamhet riktar sig till många olika målgrupper. Förra året invigdes våra nya, säkra ridvägar för funktionshindrade ryttare. De kostade 1,8 miljoner kronor och har finansierats genom generösa bidrag från Allmänna arvs­fonden, Sörmlandsidrotten och Sörmlands sparbank. Oxelösunds kommun har också bidragit, med 15 000 kr.

Det är glädjande att olika politiska partier så tydligt tar ställning för att fortsätta utveckla kultur- och fritidsverksamheten i Oxelösunds kommun. Men vi frågar oss – var finns ridskoleverksamheten i detta?

För ridskolans del går utvecklingen tyvärr åt motsatt håll. Vi har de senaste tio åren fått kraftigt sänkta föreningsbidrag. 2009 fick vi 890 000 kr. 2018 är summan 700 000 kr. En minskning med närmare 200 000 kronor. Verksamhetsbidraget har minskat med 60 000 kr. Driftsbidraget har i år dragits ner med 40 000 kr.

Att bidragen dras ner får stor effekt på ekonomin, något som i slutänden drabbar medlemmarna och som i värsta fall kan göra att vi inte kan fortsätta verksamheten. Ridning är en dyr sport som man till stor del betalar själv. Nästa år tvingas vi till en större höjning av medlems- och ridavgifterna, vilket kommer drabba även barn och unga.

Oxelösunds politiker vill nu satsa stort på Ramdalens idrottsanläggning. Man lägger sex miljoner kronor på en förprojektering av en ny sporthall, som beräknas kosta cirkaa 60 miljoner kronor. Vi i Stjärnholms ryttarförening vill uppmana er att lyfta blicken och se till andra idrotter än de som bedrivs vid Ramdalen. Välkomna ut till ridskolan och ett besök på kommunens största fritidsgård! Ridverksamhet har bedrivits vid Stjärnholm i snart 50 år. Låt det bli minst 50 år till!

Styrelsen för Stjärnholms ryttarförening

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!