Debattkrönika: "Vår vardag är någon annans turistresa"

20 maj 2017 05:00

Tillväxtkurvorna pekar uppåt för turismen. I vårt land står den för en mycket stor andel av det totala exportvärdet. Intressant med turistbranschen, är att det är besökaren som avgör vad som blir turism. Enligt vedertagna begrepp är den, som vistas mer än tio mil från sin hemort under minst tjugofyra timmar, en turist. Vad besökaren väljer att, göra, bo och äta är således turism.

För egen del är jag helt övertygad om att Sörmland har goda möjligheter att bidra, både till vårt läns och lands tillväxt inom turistområdet. Därför gör jag allt jag kan, för att coacha och stödja växandet. Den som hört mig tala i olika sammanhang, vet att jag ofta och gärna lyfter fram vårt läns tillgångar. Vi har nämligen fantastiskt goda förutsättningar. Sörmland är ett län, med rika natur- och kulturtillgångar, en rik historia, alla typer av infrastruktur och ett centralt läge, förutsättningarna kan knappast bli bättre. Dessa våra tillgångar, innebär oändliga möjligheter. Det skulle därför vara förvånande om vi inte når uppsatta mål.

Jag anser alltså att förutsättningarna att lyckas är goda. I sammanhanget vill jag passa på att nämna, en del av det pågående arbetet. Vårt regionförbund har på ett medvetet sätt, under en följd av år, satsat medel på turismområdet. Målet med utvecklingsarbetet är, att utveckla Sörmland till ett av landets mest attraktiva besöksmål, för nationella och internationella besökare. Till år 2023 ska näringens omsättning fördubblas i länet.

Arbete pågår, mycket är gjort, mer finns kvar att göra. Detta framstod med tydlighet när jag, i samband med ett besök i Gnesta kommun nyligen, fick möjlighet att diskutera turistfrågor med en väletablerad företagare i branschen. Företaget sysselsätter mer än hundra personer, en stor arbetsgivare med andra ord. Vid vårt samtal, berättade han om några av de utmaningar han möter i sin vardag. Han pratade dels om hinder på grund av gällande lagstiftning, men även om de behov han ser, av ökat samarbete olika aktörer emellan. När vi skildes åt kunde jag, glädjande nog, hälsa honom välkommen till Nyköping för fortsatta diskussioner, kommande vecka.

Den andra veckan i maj hade jag nämligen möjlighet att stå värd för ett arrangemang i turismutvecklingens tecken. En blandad skara människor, från olika sektorer och delar av länet var inbjudna. Tanken var att de skulle ges möjlighet att bidra med sina erfarenheter, till turismutredare, Britt Bohlin i hennes arbete. Hon och utredningssekreteraren lyssnade, noterade och uttryckte sig mycket positivt om de inspel som framkom under vårt möte. På ett mycket tydligt och bra sätt fördes konkreta exempel och förslag fram. Det vill säga sådant som behövs för att främja och stödja den fortsatta utvecklingen av turismnäringen i vårt län.

Sörmland är fantastiskt hela året, därför måste vi komma bort från ett säsongstänk. Och kom ihåg att det som är vardag för oss är unikt för den som har sin vardag någon annan stans.

Liselott Hagberg

Sörmlands landshövding

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!