Filminstitutet kritiskt till minskat stöd

Regeringen gör omprioriteringar i filmstödet, på bekostnad av Svenska filminstitutets stöd till biografer.

Anna Serner, vd på Filminstitutet, menar att de får ta smällen när biografägarna vägrar att dela med sig av besöksstatistik.

19 september 2019 12:55

När statens nya filmreform trädde i kraft 2017 innebar det bland annat att momsen för biografer ökade från 6 till 25 procent. I protest valde Sveriges biografägareförbund då att sluta rapportera in besöksiffror från landets biografer till Svenska filminstitutet.

Nu väljer regeringen i sin budget att i stället låta Myndigheten för kulturanalys stå för insamlingen av statistik från biograferna. Det är en omprioritering som innebär att 1,2 miljoner kronor tas från Svenska filminstitutet budget för stöd till biografer och går till Myndigheten för kulturanalys.

Statistikunderlaget från biograferna ska ligga till grund för utbetalning av stöd. De pengarna betalas oftast ut till mindre biografer på landsbygden, i form av visningsstöd, teknisk upprustning och utveckling.

"Upprörande"

Anna Serner, vd för Svenska filminstitutet, är kritisk till att regeringen har minskat anslaget, något hon menar har uppstått till följd av biografägarnas agerande.

Det är faktiskt ganska upprörande att biografägarna vägrar att lämna ut den här statistiken, som vi behöver för att kunna få en helhetsbild till grund för utbetalning av stöd till deras egna medlemmar. 2015 kom beslutet om den nya filmpolitiken, fem år senare insisterar de fortfarande på att bestraffa den här politiken, säger Anna Serner.
Vi betalade tidigare Filmägarnas kontrollbyrå för den här statistiken, det låg på 500 000 kronor om året, nu ska det kosta oss 1,2 miljoner och det dras direkt från biografstöden.

Biografägarna kritiska

Peter Fornstam, ordförande i Sveriges biografägareförening och vd för Svenska Bio, är även han kritisk till omfördelningen i regeringens budget.

Jag vet inte vad Myndigheten för kulturanalys ska göra med de här 1,2 miljonerna som på något sätt skulle gynna branschen. Så nej jag tycker inte om det.

Däremot delar han inte Anna Serners uppfattning om att biografägarna bör dela med sig av besöksstatistik.

Först och främst har Filminstitutet gått ut med att 3 procent av all filmkonsumtion sker på bio. Då kan vi tala om hur många av de övriga 97 procenten som rapporterar in sina siffror.
Varför ska just biograferna vända ut och in på säg själva, varenda liten ekonomisk detalj och publikinformation, när all annan filmkonsumtion inte ska göra det? säger han.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Oskar Carlsson/TT, Miranda Sigander/TT