Utredning av kränkningar på Jönköpingsteater

16 maj 2019 18:25

Fem fall av kränkningar, varav två bedöms som mycket allvarliga, har inträffat på Smålands musik och teater under våren. Det visar en utredning som Region Jönköping tillsatt efter att totalt tolv anmälningar inkommit på Kulturhuset Spira, där teatern huserar.

Det är två kvinnliga medarbetare som ska ha blivit utsatta och de personer som anmälts har informerats och givits möjlighet att lämna synpunkter, skriver Region Jönköpings län i ett pressmeddelande.

"Vi har nolltolerans mot alla former av kränkningar och att detta agerande också strider mot Region Jönköpings läns värdegrund. Vi kommer nu att analysera rapporten och bedöma vilka åtgärder som måste vidtas", säger Joakim Silva, personalansvarig.

Innan beslut om åtgärder tas väntar man in den skriftliga rapporten från utredningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT