Debatt: "I nästa val bör framtid, klimat och miljö vara i fokus"

25 oktober 2017 05:00

Om mindre än ett år är det val i Sverige. Låt valet handla om hur vi ska möta de utmaningar som oroar oss allra mest - klimatet och miljön. Under denna mandatperiod har Miljöpartiet påbörjat detta viktiga arbete. Låt oss fortsätta göra samhället bättre. Sverige och världen behöver miljö- och klimatledarskap.

Miljöpartiet de gröna har en vision om ett hållbart samhälle. Vi har en vision där vi inte bara vill fixa klimatet och miljön, vi vill också att det samhälle vi ställer om till ska vara mycket bättre, med fokus på social rättvisa, livskvalitet och att hela landet ska leva. För att uppnå ett hållbart samhälle inom naturens ramar krävs hårt arbete och tro på framtiden.

I dag ser vi hur bönder drabbas av torka, skogsägare drabbas av bränder och stormar, villaägare drabbas av översvämningar och rekordmånga människor är på flykt i världen. Detta är något som riskerar att bli än vanligare om klimatet och miljön påverkas ytterligare. Samtidigt pågår det sjätte massutdöendet, där arter försvinner i en takt som är 100 till 1000 gånger snabbare än naturens vanliga gång där nya arter uppstår och andra dör ut. Detta oroar dig och mig och många andra.

Men behåll lugnet. För trots att mänskligheten nu står inför sitt kanske största hot genom tiderna, och Sverige fortsätter att släppa ut för mycket koldioxid, så har vi miljöpartister en plan, och vi håller på att genomföra den.

Vi har sett till att Sverige har en klimatlag som gör att alla kommande politiker måste ta ansvar för klimatet. Vi har drivit fram att Sverige ska ha 100 procent förnybar energi, och att det är lätt och billigt att investera i solceller. Vi har tagit fram en plan för att ställa om hela transportsektorn till el och förnybara bränslen. Vi satsar på cykelvägar, kollektivtrafik och järnväg i hela landet. Vi satsar på att mer av vår fantastiska natur ska skyddas.

Men kolet då, kanske du tänker? Miljöpartiet och senare Vänsterpartiet var de enda partierna som faktiskt ville avveckla i stället för att sälja, men i en demokrati bestämmer majoriteten. Hade Miljöpartiet varit större hade vi kunnat göra ännu mer för miljön och klimatet. Vi vill mer. Nu behöver vi samla alla goda krafter för att minska klimatutsläppen, klara miljömålen och ställa om till ett hållbart samhälle.

Miljövän, klimatkämpe och vardagshjälte - du har säkert redan börjat agera. Kanske äter du redan mer vegetariskt, konsumerar mindre, köper förnybar energi eller kanske har du satt upp solceller på taket. Tillsammans, med din insats och en smart och handlingskraftig politik, kan vi gå från klimatkatastrof till ett fossilfritt välfärdssamhälle med hög livskvalitet.

Låt nästa val handla om vår gemensamma framtid, klimatet och miljön. I en värld där starka krafter drar åt fel håll krävs ett ännu tydligare politiskt ledarskap. För klimat och miljö, för solidaritet och medmänsklighet. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att förverkliga detta behövs ett starkt grönt parti med inflytande över svensk politik.

Linus Pettersson Lakso

klimatambassadör för Miljöpartiet i Sörmland och partistyrelseledamot

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!