Ledare: Det luktar skunk om det där rådet

Statsministerns säkerhetspolitiska råd är rena kvarnstenen om regeringens hals när säkerhetsskandalen vid Transport­styrelsen och regeringskansliet ska granskas.

1 juli 2017 17:15

Det är många frågor som behöver besvaras under den fortsatta granskningen av it-skandalen vid Transportstyrelsen och regeringskansliet. Skandalen verkar inte ha förändrat opinionen i stort, om vi får tro ­opinionsmätningarna i slutet av sommaren. Men ­allvaret är likväl där, med lagbrott, kommunikationsproblematik och mörkningsförsök. Det vore en etter värre demokratisk skandal om en rejäl genomlysning försvårades.

En angelägen fråga berör regeringens så kallade ­säkerhetspolitiska råd. Statsminister Stefan Löfven (S) inrättade detta i samband med ubåtskränkningarna 2014. Och rådet verkar bli till en kvarnsten om ­halsen för regeringen. Där borde säkerhetsskandalen ha lyfts av ansvariga ministrar och statsministern sålunda ­informerats. I stället har allt svepts in i dimridåer.

I en interpellationsdebatt i mars 2015, med bland andra Moderaternas Hans Wallmark, förklarade Löfven att rådet hade mötts ungefär en gång i månaden. Statsministern exemplifierade: ”Det handlar om terrorism. Det handlar om it-säkerhet. Det är en mängd olika perspektiv där vi behöver fundera igenom vad vi ska göra för att ytterligare stärka ­landets säkerhet.”

Det låter glasklart, även om det var före det att ­ansvariga ministrar enligt uppgift först informerades­ om registersäkerhetsskandalen. Att it-säkerhet ska diskuteras i det löfvenska säkerhetsrådet är alltså ställt utom tvivel. Om rådet nu har haft månatliga ­möten är det oförklarligt om it-säkerhetsskandalen, där register med säkerhetsklassade uppgifter riskerade ha röjts för främmande makt, aldrig togs upp. Till råga på allt har ju detta råd så sent som i januari i år fått i uppgift att följa upp regeringens nationella ­säkerhetsstrategi.

I rådet fattas inte beslut i formell mening, vilket nu ­regeringsföreträdare använder om ursäkt för att inte behöva redovisa något av dess verksamhet i skriftlig form. Men statsministern förklarade i riksdags­debatten redan 2015 att detta råd ”såklart för minnes­anteckningar över vad vi har sagt för att vi ska ­komma ihåg vad vi tänkte diskutera vidare nästa gång.” Dessa noteringar borde vara högintressanta för såväl granskning som ansvarsutkrävande.

Därför är det anmärkningsvärt att regeringen nu påstår att det inte finns några skriftliga uppgifter om rådets möten och innehåll. Margot Wallström (S), ­utrikesministern, har gett detta besked till ovan nämnde Wallmark (M). Justitieminister Morgan ­Johansson (S) levererade ett snarlikt budskap till ­riksdagsledamoten Jan Ericsson (M). Det luktar skunk och skademinimering.

Vem talade sanning: Löfven eller Wallström/Johansson? Svaret är problematiskt oavsett vilket för regeringen. Men har rådet bara varit en glorifierad kafferast eller kanhända inte ens samlats sedan våren 2015 blir Löfven-regeringens haveri om möjligt ännu värre.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olof Jonmyren