Barnmorskans kompetens och patientsäkerheten hör ihop

Sörmland 5 maj 2021 04:59
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 5 maj är det internationella barnmorskedagen och numera kan man se dagen som startskottet för den intensivaste perioden för förlossningsvården i Sverige. Historiskt sett har flest barn fötts i mars, men sedan några år tillbaka är enligt SCB den vanligaste födelsemånaden juli, tätt följt av maj och juni – något som ställer krav på en tillräcklig bemanning. Vårdförbundets barnmorskor bjuder in region Sörmland till en dialog om barnmorsketätheten och våren/sommarens bemanningssituation.

Barnmorskors kompetens är central för vårdens kvalitet och patientsäkerheten, det konstateras både av IVO och Socialstyrelsen. När ska Region Sörmland ta till sig av kunskapen i dessa rapporter och prioritera arbetet med att kunna bemanna vården med rätt kompetens på rätt plats? 

 

Region Sörmland bör också dra lärdom av Region Västerbotten som i Umeå i ett slag tappade mer än en fjärdedel av BB- och förlossningsvårdens barnmorskor. I dag är det vanligt att de erfarna lämnar för att de inte upplever att deras kunskap värderas, eller går ner i arbetstid för att orka. Regeringen satsar stora medel på kvinnors hälsa, som måste läggas på rätt saker här i region Sörmland: 

Barnmorskor bör endast ansvara för en aktiv förlossning i taget.

Skapa förutsättningar att ge personcentrerad vård på barnmorskemottagningarna.

Underlätta möjligheten och förbättra villkoren för forskande barnmorskor. 

Ge barnmorskor möjlighet att leda förlossningsenheter för kvinnor med lågriskgraviditeter.

Barnmorskor bör få 30 procent högre livslön utifrån sin långa akademiska utbildning och ansvar. 

 

Hur tänker Region Sörmland säkra tillgång till rätt kompetens i form av barnmorskor? Det är en viktig pågående diskussion och vi vill ha en dialog med region Sörmland om våren/sommarens bemanningssituation. Vi vill givetvis också ha en långsiktig dialog med regionen om ovan punkter för att barnmorskor ska kunna erbjuda en trygg, personcentrerad vård i framtiden. Till dess väljer vi att hylla Sveriges alla barnmorskor på deras dag – tack för att ni finns!

Vårdförbundet avd.Södermanlands Ulrica Olofsson , Emma Nordgren Sara Widholm och Malin Bäckström, leg barnmorskor, och Lena Lindh avdelningsordförande och Åsa Mörner och Marie-Charlotte Nilsson, leg barnmorskor och förbundsstyrelseledamöter, Vårdförbundet

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

Trots arbetsbelastningen – regionens personalenkät positiv: "Fantastiskt"

Sörmland

Kunderna tillbaka hos massörerna – med hemmasittarskador

Sörmland

Hundratals corona-anmälningar utreds i Sörmland – flest i hela landet

Sörmland

Många nya "coronajobb" hos Arbetsförmedlingen

Debatt

Debatt: Satsa strategiskt på test och analys, regionen

Visa fler