Blyförgiftning drabbar fler barn än vad vi trott

800 miljoner barn världen över har för höga halter av bly i blodet. Hälsoriskerna är många, men det finns ett ljus i tunneln.

Utrikes 31 juli 2020 05:50
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

FN larmar i en ny rapport om blyförgiftning hos världens barn, särskilt drabbade är barnen i Sydasien. Det är främst felaktig och illegal återvinning av blybatterier från fordon som ligger bakom förgiftningen. Blyet rinner ner i marken, eldas upp och förångas som en följd av den undermåliga hanteringen. Föräldrar som arbetar med och runt bly riskerar även att få med sig det hem till sina familjer efter arbetsdagens slut. Riskerna med bly är många, särskilt då barn kan drabbas av men för livet. WHO varnar för att förhöjda nivåer av bly i barns blod kan leda till minskad intelligens, samt beteende- och inlärningssvårigheter.

Bly är minst sagt farligt och det är skrämmande att vart tredje barn i världen har förhöjda nivåer av ämnet i kroppen. Problemet kan däremot förhindras med relativt enkla medel om man nu lägger manken till: "De goda nyheterna är att bly säkert kan återvinnas utan att utsätta arbetarna, deras barn och omkringliggande bostadsområden. Blyförorenade platser kan saneras och återställas", säger Richard Fuller, chef vid Pure Earth (TT, 30/7). 

Kunskap, utbildning och förebyggande åtgärder är A och O. Här behöver hela världen, men framför allt de rikare länderna och internationella företagen ta sitt ansvar för att hjälpa (läs: betala) de fattigare länderna att kunna införa bättre skyddsåtgärder för att minska miljö- och hälsoproblemen förknippade med bly. "Vi kan om vi vill" är ett ledande motto för att bekämpa många av världens alla problem, vilket även gäller i detta fall.

Profilbild Linnea Hylén
Linnea Hylén

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Olyckor, katastrofer

Oväder på grekisk ö – bebis död

Olyckor, katastrofer

Minst 30 döda i oväder i Sydkorea

Konflikter, krig & terrorism

USA-minister i Taiwan för historiskt möte

Ekonomi, näringsliv & finans

Tuff höst väntar konferensföretagen

Konflikter, krig & terrorism

Minister avgår efter Beirutexplosionen

Visa fler