Gnestas politiker lovar för mycket

Gnesta 14 oktober 2021 05:14
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är knappt ett år till valet och de politiska partierna ska berätta hur de vill styra Gnesta. Vilka budskap kan vi då vänta oss?

Enligt de partier som styr idag – S, M och C – går det mesta åt rätt håll. Besparingar på skolan är i själva verket förbättringar. När åtta heltidstjänster försvinner från hemtjänsten är det en effektivisering.

Nu återupptas arbetet med förnyelse av Gnesta centrum med hopp om byggstart 2023. Lagom till valåret får vi kanske se en vacker vision. Samtidigt stoppas nya bostäder på grund av vattenbrist och en långsiktig lösning är många år bort.

Andra partier vill inte vara sämre. Sverigedemokraterna vill införa ett tak på max 20 elever per skolklass. Även Feministiskt initiativ vill satsa på skolan och föreslår i en motion att det ska finnas bibliotekarier på alla skolbibliotek.

 

Vi i Vänsterpartiet vill gärna se både bibliotekarier och mindre skolklasser. Men diskussionen om skolan måste utgå från verkligheten. På två år har antalet årsarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter minskat från 370 till 338. Barngrupperna i förskolan ligger över Skolverkets rekommendation. Stor restriktivitet tillämpas vid tillsättande av vikarier och inköp och barn med särskilda behov nekas stöd.

Innan nya satsningar utlovas måste vi prata om grundproblemet: att pengarna inte räcker till.

En förklaring är åldrande befolkning. Men framförallt har statsbidragen till kommunerna urholkats under lång tid. När statliga skatter för höginkomsttagare har sänkts har kommunalskatten istället höjts. Riksdagsmajoritetens åtstramningspolitik leder också till onödig arbetslöshet. Finansdepartementet beskriver nu en arbetslöshet på 7 procent som en "naturlig" nivå. Det är ett enormt slöseri med mänskliga resurser och innebär att kommunerna går miste om stora skatteintäkter.

 

Vänsterpartiet har ingen mirakelkur för Gnesta. Men vi förespråkar en ärlig debatt om kommunens utmaningar, så att lösningarna också kan utgå från verkligheten.

Inför årets budget föreslog vi ett minskat överskottsmål för att undvika nedskärningar på äldreomsorgen mitt under en pandemi. Vi har föreslagit ett nytt arbetssätt kallat "Fri tid" inom hemtjänsten, som prövats i Västervik och gett minskad byråkrati, mer nöjda brukare och bättre arbetsmiljö. Vi vill införa kontaktpolitiker för att ge de folkvalda bättre förståelse för verksamheternas villkor. Vi vill spara in på politiska arvoden och minska antalet kommunalråd. Och prioritera den grundläggande servicen till medborgarna framför storslagna visioner.

När glappet mellan retorik och verklighet blir för stort undergrävs förtroendet för politiken. Därför kommer vi fortsätta lägga fram konkreta och realistiska förslag – och påtala när andra partier lovar för mycket.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Insändare

Insändare: Underskottet i Gnesta kommer inte självläka

Insändare

Insändare: Opposition i majoritet eller majoritet i opposition?