Bönder ser positivt på framtiden – trots torkan

Under torsdagen släppte Lantbrukarnas rikförening, LRF, sin årliga rapport tillsammans med Swedbank och Sparbankerna. I lantbruksbarometern har man intervjuat 1000 bönder om deras situation. Barometern visar att man ser positivt på kommande år, trots torkan i fjol.

15 mars 2019 08:00

Förra sommaren var på många håll i landet en av de varmaste som uppmätts och ett stort fokus hamnade på bönderna och torkan som drabbade både lantbruket och djurhållningen på gårdar runt om i landet.

I Lantbruksbarometern, en rapport som LRF årligen tar fram tillsammans med Swedbank och Sparbankerna, syns också en nedgång i regionens lönsamhetsindex, jämfört med tidigare år. År 2018 låg indexet på plus 6 och har i 2019 års rapport sjunkit till minus 30. Rikssnittet ligger på detsamma.

– Lönsamheten var pressad förra året, i och med torkan. Men i länet skulle jag ändå säga att det ser bättre ut än vad vi trott, säger Gerry Wahlqvist, skog- och lantbruksrådgivare på Sörmlands sparbank.

– Överlag är man positiv, man hjälps åt i högre utsträckning och det finns en investeringsvilja bland våra lantbrukare, säger Linn Karlsson, skog- och lantbruksrådgivare på Sörmlands sparbank.

LRF-konsulten Ida Bååth berättar att man nu ser ett stort intresse bland lantbrukare att effektivisera sina verksamheter.

– Man vill förbättra förutsättningarna genom effektivisering, men också öka samarbetet med maskinsamverkan. Just intresset för detta sticker ut i Sörmland, säger hon.

En av lantbrukarna som var på plats för LRF-träffen som skedde i samband med släppet av rapporten i Flen på onsdagen var nötkreatursbonden Jerker Olsson från Vingåker.

Han berättar att yrket är omväxlande, men att det är varierande förutsättningar i dag.

– Man vet inte riktigt vad som kommer, så det finns en osäkerhet. Men man får köra på. Under torkan fanns det både de som hade en bra säsong och de som hade det sämre, många fick ju bra betalt för sin spannmål men det var ju sämre för de som behövde köpa in, säger Jerker Olsson.

Likt många bönder har Jerker flera verksamheter, något han tror är viktigt för att kunna klara sig.

– Jag har både odlingar och nötkreatur, så för min del gick det runt. Det finns många parametrar att dra i, hur mycket areal och hur mycket djur man har.

Jerker ser, så som rapporten visar, ljust på den kommande säsongen.

– Av mina tjugo år i branschen så har jag inte varit med om en liknande sommar som förra året. Men i år tror jag att det blir ett rätt så normalt år.

– Vi är nog de som kanske hoppas mest på regn i sommar, skrattar Gerry Wahlqvist på Sörmlands sparbank.

Lantbruksbarometern 2019

I regionen som avses ingår Södermanland, Östergötland, Örebro län samt Gotlands län.

I rapporten för 2019 angav 13 procent att lönsamheten räckte till löpande utgifter, lön och investeringar, medan 17 procent angav att lönsamheten knappt räcker till löpande utgifter.

Färre bönder, 9 procent, kommer att öka sin mjölkproduktion inom en treårsperiod, 21 procent i regionen angav att de i stället vill minska produktionen av mjölk.

Nötköttsproduktionen vill bönderna däremot öka. I regionen vill 28 procent öka sin produktion inom tre år, medan 21 procent vill minska.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Cassandra Grönlund

Ämnen du kan följa