Ekonomiska krisen: Nu väntar disciplin för att nå nollresultat i Nyköping

Problemen med ekonomin i Nyköpings kommun fortsätter. Prognosen för 2019 visar ett underskott på 55 miljoner kronor. – Vi måste vända trenden, säger Anna-Karin Lindblad, tillförordnad kommundirektör.

27 mars 2019 09:01

Nyköpings kommun gick in i 2019 med ett svagt resultat, nära noll, med sig från förra året. Tuffa tag skulle krävas under 2019 för att kunna nå budgeten. Nu visar de första prognoserna att det ser sämre ut än så. Prognosen för helåret visar ett resultat som är 123 miljoner kronor sämre än budget. Resultatet skulle då landa på minus 55 miljoner kronor.

– Läget är bekymmersamt, säger Anna-Karin Lindblad, tillförordnad kommundirektör i Nyköpings kommun.

– Jag vill att vi når en dämpning. De senaste verksamhetsuppföljningarna visar att vi är på väg åt fel håll.

Anna-Karin Lindblad har fattat en rad beslut som ska gälla med omedelbar verkan:

► Ett generellt sparbeting

► Kraftig återhållsamhet avseende övertid

► Alla nya tjänster ska prövas av högsta tjänstemannaledningen. Vakanser tillsätts som vanligt.

► Alla beslut om köp av externa konsulter ska fattas av centrala kommunledningen.

► En sammanställning av pågående upphandlingar är beställt för att se till att alla är fullt ut finansierade.

► Skärpt budgetdisciplin: Chefer som spräcker sin lönebudget måste redovisa vad de gör för att nå ett nollresultat.

Flera utredningar pågår också om mer långsiktiga besparingar och tillsammans kan detta vara en början till en vändning, enligt Anna-Karin Lindblad.

– Jag ser det här som första steget mot att vända igen och klättra upp mot ett nollresultat.

Trots besparingar kan det konstateras redan i dag att det budgeterade resultatet på 68 miljoner kronor troligen inte nås. Flera divisioner gör stora underskott. Framför allt är det divisionen för social omsorg med hemtjänst och grupp- och servicebostäder som gör de största underskotten. Divisionen ligger på 82 miljoner kronor över budgeten, enligt prognosen för helåret. Men även skolor och förskolor drar över budget med 10 miljoner kronor vardera.

– Årets budget är en jättestor utmaning. Det vi framför allt måste jobba för är minst ett nollresultat, säger kommunalråd Urban Granström (S).

– I grunden har Nyköping en bra ekonomi, men vi behöver vara ännu tuffare och följa budget. Men det finns stora utmaningar i kompetensförsörjning och en förändrad demografi med fler äldre och barn i skolan. Det kommer kommunerna att behöva hjälp med från staten.

Förra året, ungefär så här års varnades också för ett underskott. Men i höstas lades en budget för 2019 med ett resultat på 68 miljoner kronor. Och i dag varnas alltså för ett underskott igen, den här gången på 55 miljoner kronor.

Hur kunde det bli så?

– Problemet i dag jämfört med för några år sedan är att svängningarna är större. Placeringar, försörjningsstöd är mer svårprognostiserat och det kan slå ganska mycket, säger Urban Granström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa