Elev blev mobbad – skola tvingas vidta åtgärder

En skola i Nyköpings kommun tvingas vidta åtgärder, men kommunen slipper betala skadestånd, efter att en elev blivit utsatt för mobbning på skoltid.

22 mars 2019 21:00

Enligt den anmälan som kom in till Barn- och elevombudet (Beo) ska en elev ha blivit utsatt för kränkande behandling, såväl verbal som fysisk, på skoltid under hösten 2017 och hösten 2018.

Eleven, som då gick på en kommunal skola i Nyköpingsområdet, har konstaterat att så varit fallet, men enligt utredningen är det inte helt klarlagt exakt vad som inträffat. Beo ifrågasätter dock inte på något sätt elevens känsla av utsatthet.

Skolan har dessutom uppmärksammat brister i rutiner kring anmälan till rektor och huvudman när kränkning uppstått. Ovanpå det har skolan stärkt upp personalresurser kring elevens klass och det arbetas med förebyggande insatser av olika slag.

Beo förelägger huvudmannen, Nyköpings kommun, att senast till sommaren vidta åtgärder för att motverka liknande händelser. I punktform betyder det:

1: Att i fall då kränkande behandling förekommer vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

2: Att se till att personal anmäler uppgifter om upplevd kränkande behandling till rektorn som i sin tur anmäler till huvudmannen.

Mot bakgrund av omständigheterna i ärendet anser inte Beo att det är rimligt att kommunen ska betala ett skadestånd till den drabbade eleven.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marcus Langbrandt