Arbetslösheten minskar mest bland män

Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Sörmland och det är framför allt männen som får jobb. Samtidigt syns allt fler tecken på att konjunkturtoppen har passerats.

4 mars 2019 05:00

Antalet sörmlänningar som var inskrivna som arbetslösa i februari uppgick till 12 700 personer, motsvarande 9,2 procent. Det är en minskning med 1 000 personer (0,8 procentenheter) jämfört med samma månad föregående år. I riket som helhet var 7,0 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år arbetslösa.

Arbetslöshet i procent i Sörmland

Eskilstuna 12,1

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Skärlund