Beskedet: Turerna kring hissad hakkorsflagga kan bli fler

Turerna kring den hakkorsflagga som hissades i Eskilstuna i april 2017 kan bli fler. Detta sedan Högsta domstolen avslagit ett överklagande om preskription.

21 februari 2019 13:22

Det var tidigt på morgonen den 20 april 2017 som en hakkorsflagga hissades på Fristadstorget i Eskilstuna. Sedan dess har flera domstolar behandlat ärendet, som ännu inte är avgjort.

Den misstänkte flagghissaren, en i dag 24-årig man, vände sig i slutet av 2018 till Högsta domstolen i ett försök att få ett eventuellt tryckfrihetsbrott preskriberat, med hänvisning till att det inte är utrett när hakkorsflaggan faktiskt framställdes.

Nu slår dock Högsta domstolen fast att brottsdatumet då brottet hets mot folkgrupp begicks är detsamma som det datum då flaggan hissades i Eskilstuna, och därigenom fick spridning till allmänheten. Alldeles oavsett när flaggan som sådan framställdes.

Således lever målet fortfarande och Justitiekanslern är fri att driva det vidare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Holmberg

Ämnen du kan följa