Färre asylflyktingar till Eskilstuna med nya ersättningsregler

Asylflyktingar som väljer att bosätta sig i Eskilstuna på egen hand kommer från och med sommaren 2020 inte att få någon dagersättning.

– Det innebär en enorm förändring, ett kraftfullt steg i rätt riktning som gör att vi får en mer balanserad inflyttning, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S).

31 januari 2019 10:38

De nya reglerna är en del i fyrparti-överenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna rapporterar Sveriges radios Ekoredaktion. I dag kan asylsökande välja mellan att bo på Migrationsverkets anläggningar eller bosätta sig på egen hand enligt den så kallade EBO-lagen.

Från och med sommaren 2020 kommer dagersättningen till asylsökande att dras in för den som bosätter sig i socioekonomiskt utsatta områden i 32 utpekade kommuner, däribland Eskilstuna. Ersättningen uppgår till 71 kronor om dagen för ensamstående. Till SR Ekot säger migrationsminister Morgan Johansson att det kan handla om drygt 6 000 kronor i månaden för en familj med två barn.

För Jimmy Jansson är de nya reglerna ett positivt besked som han välkomnar. Han tror att det kommer att få stor effekt på hur många flyktingar som väljer att bosätta sig i Eskilstuna enligt EBO.

– Jag har tjatat länge om att EBO-lagen ska bort och det här är ett kraftfullt steg i rätt riktning. Staten måste ta ett större ansvar. Som det är i dag får vissa kommuner en övermäktig integrationsuppgift. Så de här nya reglerna kommer att innebära en enorm skillnad.

Eskilstuna behöver i dag inte ta emot några flyktingar enligt den så kallade anvisningslagen.

– Det är bra, men samtidigt har det via EBO-lagen kommit mellan 500 och 1000 flyktingar under radarn, personer som vi inte har koll på och som bosätter sig i våra stadsdelar där det redan är socioekonomiskt tungt.

Utan ekonomisk ersättning kommer flyktingars möjlighet att bosätta sig i Eskilstuna att minska radikalt tror Jimmy Jansson.

De 32 kommunerna kommer själva att få ange vilka stadsdelar som bedöms vara utsatta. I Eskilstuna handlar det enligt Jimmy Jansson om Fröslunda, Skiftinge, Årby, Lagersberg, Råbergstorp och möjligen också Brunnsbacken.

– För en kommun som Eskilstuna är det nödvändigt med inflyttning. Men vi behöver en balanserad och fungerande inflyttning med människor som snabbt kommer i arbete, försörjer sig själva och blir delaktiga i samhället, säger Jimmy Jansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Skärlund